naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

2017 m.

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. ADV-842 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2017 metų konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“
Kupiškio rajono savivaldybės

    2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys


 Kupiškio rajono savivaldybės iždas

    2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys


 
Kupiškio rajono savivaldybės administracija

    2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 
Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

    2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys


Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai:

 

 • Kupiškio etnografijos muziejus »
 • Kupiškio jaunimo centras »
 • Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras »
 • Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba »
 • Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka »
 • Kupiškio socialinių paslaugų centras »
 • Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai »
 • Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras »
 • Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė » • Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija »
 • Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija »
 • Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija »
 • Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla »
 • Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla »
 • Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras »
 • Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinė mokykla »
 • Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinė mokykla »
 • Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla »
 • Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla »
 • Kupiškio mokykla „Varpelis” »
 • Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė” »
 • Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė” »
 • Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelis-darželis »
 • Kupiškio meno mokykla »
 • Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras »
 • Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba »

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-04-04 17:42
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“