naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Infrastruktūros skyriaus vedėjo pareigoms eiti

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA SKELBIA KONKURSĄ INFRASTRUKTŪROS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGOMS EITI

 

Infrastruktūros skyriaus vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas, pareigybės lygis – A, pareigybės kategorija – 14.

 

Vedėjo pareigybė reikalinga organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, užtikrinti Skyriaus tikslų ir uždavinių vykdymą, prižiūrėti, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai bei kiti teisės aktai rajono infrastruktūros, statybos, komunalinio ūkio, aplinkosaugos, turto valdymo srityje. 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiųjų veiklos sričių – infrastruktūros, statybų, aplinkosaugos, komunalinio ūkio, turto valdymo – funkcijas.

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1. Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities, statybos inžinerijos arba aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą.

2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį statybos organizavimo ir priežiūros arba aplinkos apsaugos organizavimo ar priežiūros srityje.

3. Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, teritorijų planavimą, statinių projektavimą, statybą, aplinkos apsaugą, teritorijų planavimo ir statybos valstybinę priežiūrą.

4. Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti apibendrinimus ir išvadas.

5. Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

6. Mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu.

7. Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).  

 

Pareigybės aprašymas

 

Telefonai pasiteirauti (8 459) 35 513, mob. tel. (8 613) 30368.

 

! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų (iki 2018-10-30 įskaitytinai) nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.  

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-10-10 08:52
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“