naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigoms eiti

 

Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

Pareigybės lygis – A.

Pareigybės kategorija – 10.

   

Žemės ūkio ir bendruomenių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti melioracijos organizavimą, valdymą, projektavimą, ekspertizę, melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą bei melioracijos finansavimo tvarką. Planuoti biudžeto lėšomis atliekamus melioracijos, melioracijos įrenginių eksploatacijos darbus, organizuoti jų vykdymą. Kontroliuoti įrenginių naudojimą.

 

Valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialioje veiklos srityje – susijusioje su melioracijos administravimu.

 

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

  1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
  2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais melioraciją;
  3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti apibendrinimus ir išvadas;
  4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
  5. mokėti dirbti su Microsoft Office programiniu paketu;
  6. turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija).

 

Pareigybės aprašymas

 

Telefonai pasiteirauti (8 459) 35 513, mob. tel. (8 613) 30368.

 

! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;

3. užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją (Konkursų į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo 3 priedas).

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų (iki 2018-10-30 įskaitytinai) nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.  

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-10-10 08:56
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“