naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Informacija dėl neatidėliotinų priemonių vykdymo pasireiškus afrikinio kiaulių maro ligos protrūkiui šernų populiacijoje

2017-06-16

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
KUPIŠKIO VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
VIRŠININKAS - VALSTYBINIS VETERINARIJOS INSPEKTORIUS - KUPIŠKIO
RAJONO SAVIVALDYBĖS EKSRTEMALAUS ĮVYKIO OPERACIJŲ
VADOVAS


SPRENDIMAS
DĖL NEATIDĖLIOTINŲ PRIEMONIŲ VYKDYMO PASIREIŠKUS AFRIKINIO KIAULIŲ MARO LIGOS PROTRŪKIUI ŠERNŲ POPULIACIJOJE


2017 m. birželio 12 d. Nr.39V - 74 Kupiškis


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 8, 9 ir 11 punktais, 7 ir 15 straipsniais, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijo padalinio -teritorinės Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos - nuostatų, patvirtintų. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. Bl-282 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos administracijos padalinio - teritorinės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos - nuostatų patvirtinimo" 10.1 ir 10.4.7. punktais, Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr.ADV - 780 „Dėl ekstremalaus įvykio operacijų vadovo paskyrimo", atsižvelgdamas į Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto gautą Tyrimų protokolą Nr.7538Sl, 2017-06-09, kuriuo patvirtinta, kad Subačiaus seniūnijos Subačiaus miške sumedžiotam šernui nustatytas afrikinis kiaulių maras (toliau AKM) bei siekdamas užtikrinti tinkamas ligos likvidavimo, profilaktikos ir apsaugos priemones Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje:
1.    Skelbiu Subačiaus seniūnijos Subačiaus - Žvirblionių mišką, Dvariškių vns., ZalietiŠkių vns., Girėnų, Padembio, Vigotkos, Valakų, Skverbų, Baronų, Rudiškių, Bajoriškių kaimų teritorijas afrikiniu kiaulių maru užkrėsta teritorija.
2.    Uždraudžiu:
2.1.    organizuoti renginius (parodas, pasirodymus su gyvūnais, muges ir kt.) su AKM imliais gyvūnais (kiaulėmis ir šernais );
2.2.    laikyti šernus ir šernakiaules;
2.3.    iš užkrėstos ir padidintos rizikos teritorijų išvežti šernus;
2.4.    išvežti į Europos Sąjungos valstybes nares ir trečiąsias šalis bei į kitas Lietuvos Respublikos teritorijas užkrėstoje teritorijoje sumedžiotų Šernų mėsą ir iš jos pagamintus pusgaminius ir gaminius, iš šių šernų susidariusius šalutinius gyvūninius produktus, įskaitant ir šernų trofėjus;
2.5.    privatiems veterinarijos gydytojams, vykdantiems veiklą užkrėstoje teritorijoje, atlikti šernų trichineliozės tyrimus.
3. Nurodauu:
3.1. medžiotojų klubui „Ąžuolas" medžioklės ploto vieneto dalyj e, kurioj e nustatytas AKM ( 3 km. spinduliu) suderinus su Kupiškio VMVT pareigūnais arba jiems dalyvaujant, vieną mėnesį ir ne rečiau kaip vieną kartąper savaitę atlikti medžioklės ploto vieneto apžiūrą siekiant surasti ir surinkti šernų gaišenas;
3.2.    nedelsiant pranešti VMVT Kupiškio YMVT apie medžioklės ploto vienetuose rastus nugaišusius šernus;
3.3.    iš visų sumedžiotų šernų imti kraujo ir organų (blužnies, inksto (-ų) ir antryklinių arba žarnų pasaito limfinių mazgų) mėginius AKM tyrimams ir papildomai imti ir atskirai supakuoti diafragmos mėginius trichineliozės tyrimams. Mėginiai turi būti pristatomi į Kupiškio VMVT arba NMVRVI. Kartu su mėginiais turi būti pateikiami tinkamai užpildyti Mėginių paėmimo gyvūnų ligoms tirti aktas ir Mėginių paėmimo trichinelių lervoms nustatyti aktas. Mėginiai turi būti supakuoti taip, kad iš jų neišbėgtų krauj as ir kt. skysčiai, kad nebūtų užteršta aplinka ir išplatinta liga;
3.4.    sumedžiotus šernus doroti tik gyvūnų pirminio apdorojimo aikštelėse/patalpose ir kad iš jų
susidarę ŠGP, išskyrus medžioklės plotų naudotojų pasiliekamus šernų trofėjus, būtų paliekami
patvirtintose gyvūninių atliekų duobėse;
3.5.    sumedžiotų šernų mėsą, saugoti su Kupiškio VMVT suderintose patalpose/vietose, kol bus gauti sumedžiotų šernų AKM tyrimų rezultatai;
3.6.    sumedžiotus šernus į gyvūnų pirminio apdorojimo aikšteles gabenti sandariose dėžėse, maišuose ir kitose sandariose priemonėse siekiant išvengti skysčių ištekėjimo;
3.7.    gyvūnų pirminio apdorojimo aikšteles/patalpas, kuriose buvo dorojami sumedžioti šernai, transporto priemonių, kurios buvo naudojamos medžioklės metu ratus, medžioklėje dalyvavusių medžiotojų avalynę, kitą medžioklės inventorių dezinfekuoti tik autorizuotais biocidmiais produktais veikiančiais AKM sukėlėjus;
3.8.    medžiotojų klubui „Ąžuolas" AKM užkrėstos teritorijos prieigose pastatyti įspėjamuosius užrašus „Teritorija užkrėsta afrikiniu kiaulių maru";
3.9.    pagal galimybes vykdyti šernų populiacijos judėjimo stebėseną medžiolės ploto vienetuose ( AKM patvirtintame bei aplinkiniuose ).

 

Kęstutis Jagminas
Viršininkas - valstybinis veterinarijos inspektorius
Kupiškio rajono savivaldybės ekstremalaus įvykio operacijų vadovas

 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-06-16 14:14
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“