naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Apklausa

Neformali visuomeninė kupiškėnus burianti iniciatyva City Alumni Kupiškis kviečia dalyvauti apklausoje ir  pateikti savo nuomonę apie esamą Kupiškio viziją bei pasiūlymus, kokia ji galėtų būti

KUPIŠKĖNŲ APKLAUSA „VIZIJA KUPIŠKIUI“

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Naujienos ir aktualijos

Šaukiamas Savivaldybės tarybos posėdis

2017-02-17

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2017 m. vasario 15 d. Nr. MV-11

Kupiškis

 

     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-325 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 15 punktu,

     š a u k i u 2017 m. vasario 24 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje svarstyti šių klausimų:

 1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2015 metų ataskaitos patvirtinimo.
 2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“ pakeitimo.
 3. Dėl klasių komplektų skaičiaus, mokinių skaičiaus vidurkio klasėse ir priešmokyklinio ugdymo grupių bendrojo ugdymo mokyklose, ikimokyklinėse įstaigose skaičiaus 2017–2018 mokslo metais nustatymo.
 4. Dėl Visuomenės sveikatos priežiūros organizavimo Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje esančiose mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 5. Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 6. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro padalinių reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkų 2017–2020 metų priemonių plano patvirtinimo.
 7. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro nuostatų patvirtinimo.
 8. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžių patvirtinimo.
 9. Dėl 2017 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo.
 10. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų viešųjų darbų sąrašo ir viešųjų darbų programos patvirtinimo.
 11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos tarybos sudarymo.
 12. Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių vienetų skaičiaus patvirtinimo.
 13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-236 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 14. Dėl priedo mokėjimo už tarnybos Lietuvos valstybei stažą Vilmai Mažeikienei.
 15. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-267 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo“ pakeitimo.
 16. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos.
 17. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui.
 18. Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn.
 19. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 20. Dėl leidimo socialinį būstą nuomotis kaip savivaldybės būstą rinkos kaina.
 21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.
 22. Dėl Kupiškio rajono tarybos 2000 m. balandžio 21 d. sprendimo Nr. 21 „Dėl turto perdavimo“ pakeitimo.
 23. Dėl Savivaldybės būsto nuomos.
 24. Dėl žemės sklypo pirkimo.
 25. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios.
 26. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 7 d. sprendimo Nr. TS-114 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ pakeitimo.
 27. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2016 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 28. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. TS-280 „Dėl gyvenamųjų namų kvartalo, kurį riboja Jaunimo gatvė, Kupos upė ir Račiupio upelis Kupiškio mieste, suformavimo detaliojo plano patvirtinimo“ papildymo.
 29. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.
 30. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės potencialaus taršos židinio Nr. 10703 (naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k.) tvarkymo plano patvirtinimo.
 31. Dėl pritarimo projektui „Buvusios naftos bazės teritorijos Kupiškio r. sav., Noriūnų sen., Noriūnų k., sutvarkymas“.
 32. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimo Nr. TS-227 „Dėl pritarimo projekto „Dalies patalpų Krantinės g. 28, Kupiškio m., modernizavimas įkuriant savarankiško gyvenimo namus“ įgyvendinimui“ papildymo.
 33. Dėl atstovo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę delegavimo.
 34. Dėl pritarimo ir finansavimo 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1-ojo kvietimo projektui „Naujos kartos vaikų dienos centrai: pažeidžiamų vaikų ir jaunimo rengimas pilnaverčiam moderniam gyvenimui“ dalyvaujant projekte partnerio teisėmis.
 35. Dėl pritarimo projekto „Ekologiško viešojo transporto plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“ įgyvendinimui.
 36. Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano papildymo.
 37. Dėl pritarimo ir finansavimo 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1-ojo kvietimo projektui „Kulinarinio paveldo ir tradicinių amatų įgūdžių skatinimas ir išsaugojimas“ dalyvaujant projekte partnerio teisėmis.
 38. Dėl pritarimo ir finansavimo 2014–2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programos 1-ojo kvietimo projektui „Pažeidžiamiausių asmenų grupių socialinė įtrauktis gerinant prieinamumą prie vandens telkinių ir kultūrinių objektų“ dalyvaujant projekte partnerio teisėmis.
 39. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-109 „Dėl pritarimo projekto „Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms“ įgyvendinimui“ pakeitimo.
 40. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 41. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų biudžeto patvirtinimo.
 42. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl ilgalaikės paskolos“ papildymo.
 43. Dėl 2017 metų Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sąmatos patvirtinimo.
 44. Dėl leidimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrui nuomotis tarnybinį automobilį.
 45. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų sąmatos patvirtinimo.
 46. Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą.
 47. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo.
 48. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2016 m. įgyvendinimo ataskaitos aptarimas.

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                          Dainius Bardauskas    


 

Darbotvarkė »

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »                                               


 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-02-17 15:52
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“