Lėvens tvenkinio (Kupiškio marių) sala - Uošvės liežuvis

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Viešieji darbai                  
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Tarptautinis bendradarbiavimas

        Kupiškio rajono savivaldybė bendradarbiauja su partneriais Centrinės ir Rytų Europos šalyse, Bendradarbiavimo ketinimų protokolą yra pasirašiusi su Gruzijos Gurijos regiono Lančkhučio municipalitetu.
Pagrindinės bendradarbiavimo kryptys: Europos Sąjungos projektų rengimas bei lėšų įsisavinimas, savivaldos institucijų veiklos gerinimas, tarptautiniai mainai ir keitimasis patirtimi kultūros, švietimo, ekologijos, turizmo, jaunimo srityse.
Kontaktai su  būsimaisiais partneriais užsimezgė 1997 metais. Pirmosios Bendradarbiavimo ir partnerystės sutartys pasirašytos 1999 metais.
Iškilmingas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdis, skirtas Kupiškio miesto 470-osioms metinėms ir tarptautiniam folkloro festivaliui „Lingaudala-99”, kuriame buvo pasirašytos pirmosios krašto istorijoje Bendradarbiavimo sutartys su užsienio partneriais.


Iš kairės: Kežmaroko miesto meras Františekas Grochola (Frantisek Grohola), Zgiežo gmynos vaitas Bronislovas Matušas (Bronislaw Matusz), Rėzeknės rajono meras Monvydas Švarcas (Monvīds Švarcs). Kalba Kupiškio rajono  meras Leonas Apšega. Kupiškio rajono kultūros centro Vitražų salė. 1999 m. liepos 17 d.


 

 

Kežmaroko miestas, Slovakija
(Mesto Kežmarok)

         1999 m. liepos 17 d. Kupiškyje vykusio miesto 470-ųjų metinių minėjimo ir tarptautinio folkloro festivalio „Lingaudala-99” metu rajono meras Leonas Apšega ir Kežmaroko miesto meras Františekas Grochola (Frantisek Grohola) pasirašė abiejų savivaldybių Bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį.
Vienuolika metų Kežmaroko ir Kupiškio rajono  savivaldybės aktyviai bendradarbiauja kultūros, sporto, savivaldos institucijų, švietimo srityse, keičiasi įvairių sričių specialistų delegacijomis.
Kupiškėnai tautodailininkai ir liaudies muzikantai nuolatiniai Kežmaroke vykstančio tarptautinio festivalio EL,RO dalyviai. Rajono tinklininkai dalyvauja Kežmaroke rengiamuose tarptautiniuose šios sporto šakos turnyruose.

Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas

Iš kairės Kežmaroko miesto meras Františekas Grohola, Kupiškio rajono meras Leonas Apšega. Kupiškio rajono kultūros centro Vitražų salė. 1999 m. liepos 17 d.


Kupiškėnai –  tarptautinio tinklinio turnyro Kežmaroke dalyviai. 2009 m.
Oficialus Kežmaroko miesto tinklalapis www.kezmarok.sk/

 


Manevičių rajonas, Ukraina
(Маневичевский район)


2003 m. rugpjūčio 22 d. Manevičiuose Kupiškio rajono savivaldybės meras Leonas Apšega ir Manevičių rajono administracijos pirmininkas Leontijus Kriškevičius (Леонтий Кришкевич) pasirašė Partnerystės ir bendradarbiavimo” sutartį .
Sutartis numato bendradarbiavimą tarp savivaldybių institucijų ir privačių asmenų, kuris leidžia plėtoti draugiškus ryšius bei užmegzti abiems pusėms naudingus kontaktus. Nemažas dėmesys skiriamas sutarties punktui, kuriuo Kupiškio ir Manevičių rajonai įsipareigojo keistis informacija apie lankomiausius Ukrainos ir Lietuvos turistinius objektus, naujoves turizmo srityje. Kupiškėnai ir Manevičių rajono gyventojai bendradarbiauja ir dalinasi patirtimi kultūros, švietimo, savivaldos institucijų veiklos srityse.
Oficialus Manevičių rajono tinklalapis www.manadm.gov.ua/

Postavų rajonas, Baltarusija
(Поставский район)


Kupiškio rajono savivaldybės taryba 2008 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-204 pritarė „Bendradarbiavimo ir partnerystės sutarties” su Baltarusijos Respublikos Vitebsko srities Postavų rajonu pasirašymui.
2009 m. liepos 4 d. Postavuose vykusios šio miesto 600-ųjų metinių šventės ir XII-ojo tarptautinio liaudies muzikos festivalio „Skamba cimbolai ir armonikos” („Звіняць цымбалы i гармонік”) metu, Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis ir Postavų rajono vykdomojo komiteto pirmininkas Viktoras Sergejevičius Gutorovas (Виктор Сергеевич Гуторов) pasirašė abiejų rajonų Bendradarbiavimo ir partnerystės sutartį.
Dokumentas numato keitimąsi patirtimi ir tarpusavio mainus tarp abiejų rajonų savivaldybių darbuotojų, švietimo, kultūros įstaigų, jaunimo.


Bendradarbiavimo ir partnerystės sutarties pasirašymas.


Iš kairės: Postavų rajono Vykdomojo komiteto pirmininkas Viktoras Sergejevičius Gutorovas (Виктор Сергеевич Гуторов), Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis.
2009 m. liepos 4 d. Postavai.


     Kupiškio ir Postavų rajonai gali didžiuotis turtingu istoriniu paveldu, todėl sutartyje numatyta veikla, padėsianti saugoti ir populiarinti materialinės bei dvasinės abiejų kraštų kultūros paveldą. Sutartyje numatytas bendrų projektų rengimas pasinaudojant Europos Sąjungos, tarptautinių ir nacionalinių fondų parama.
Postavų rajono liaudies muzikos mėgėjų kolektyvai – nuolatiniai respublikinės muzikuojančių ir muziką mylinčių žmonių šventės „Aleksiuko bandonija” bei tarptautinio kultūrų festivalio „Lingaudala” dalyviai.

2009 m. Kupiškio muzikos mokyklos jaunųjų akordeonistų ansamblis (vadovė Genovaitė Bartaševičienė) tapo XII-ojo tarptautinio liaudies muzikos festivalio „Skamba cimbolai ir armonikos” („Звіняць цымбалы i гармонік”) III vietos laimėtojais.


Kupiškio muzikos mokyklos akordeonistų ansamblis Postavuose. Iš dešinės antra – ansamblio vadovė, mokytoja Genovaitė Bartaševičienė.
2009 m. liepos mėnuo.
Oficialus Postavų rajono tinklalapis www.postavy.vitebsk-region.gov.by/

Rėzeknės nuovada (rajonas) Latvija
(Rēzeknes novads)


1999 m. liepos 17 d. Kupiškyje vykusio miesto 470-ųjų metinių minėjimo ir tarptautinio folkloro festivalio „Lingaudala-99” metu Kupiškio rajono meras Leonas Apšega ir Rėzeknės rajono meras Monvydas Švarcas  (Monvīds Švarcs) pasirašė Partnerystės ir bendradarbiavimo  sutartį tarp abiejų savivaldybių.


Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas.

Iš kairės: trečias –  Rėzeknės rajono meras Monvydas Švarcas (Monvīds Švarcs), ketvirtas – Kupiškio rajono savivaldybės meras Leonas Apšega. Kupiškio rajono kultūros centro Vitražų salė. 1999 m. liepos 17 d.

Rėzeknės nuovados savivaldybės delegacija iškilmingame Kupiškio rajono tarybos posėdyje, skirtame Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui ir Kupiškio miesto 480-osioms metinėms.
Iš kairės: nuovados pirmininko pavaduotoja Elvyra Pizane (Elvīra Pizāne), nuovados pirmininkas Monvydas Švarcas (Monvīds Švarcs), Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis, Kultūros skyriaus vedėja Inara Pleikšnė (Ināra Pleikšne), Rėzeknės nuovados Maltos valsčiaus pirmininkas Vitalijus Skudra (Vitālijs Skudra).
Kupiškio rajono kultūros centro Vitražų salė.


Savivaldybės bendradarbiauja jaunimo, kultūros, turizmo, sporto, ekonomikos srityse.
1997 m. gruodžio 18 d. siekiant keistis naujausia informacija apie situaciją darbo rinkoje, pasidalinti darbo patirtimi, Kupiškio rajono darbo birža pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Latvijos Respublikos Rėzeknės Užimtumo tarnyba.
Kupiškio rajono savivaldybės delegacija 2009 m. dalyvavo latvių surengtoje talkoje prie Lubano ežero (Lubāna ezers).


Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Aidas Mikėnas (pirmas iš kairės) įteikia kupiškėnų atvežtą simbolinį akmenį statyboms Rėzeknės nuovados pirmininkui Monvydui Švarcui.
2009 m. rugsėjis.
Kupiškio rajono savivaldybė ir Rėzeknės rajono taryba vyko projektą „Subalansuota vandens turizmo plėtra Kupiškio ir Rėzeknės regionuose / WATER-TOUR” („Sustainable water tourism development in Kupiskis (Lithuania) and Rezekne (Latvia) regions/WATER-TOUR”; projekto numeris SIV-094). Šiuo projektu Kupiškio ir Rėzeknės savivaldybės siekia plėtoti vandens turizmo infrastruktūrą ir turizmo paslaugas savo regionuose.
Oficialus Rėzeknės nuovados (rajono) tinklalapis www.rezeknesnovads.lv/

 

 

Zgiežo gmyna, Lenkija
(Gmina Zgierz)


 1999 m. liepos 17 d. Kupiškyje vykusio miesto 470-ųjų metinių minėjimo ir tarptautinio folkloro festivalio „Lingaudala-99” metu Kupiškio rajono meras Leonas Apšega ir Zgiežo gmynos vaitas Bronislovas Matušas  (Bronislaw Matusz) pasirašė Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį tarp abiejų savivaldybių.
2009 m. liepos 11 d. Kupiškio kultūros centro Vitražų salėje vykusiame iškilmingame Savivaldybės tarybos posėdyje, skirtame Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui ir Kupiškio miesto 480-osioms metinėms, rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis ir Zgiežo gmynos vaitas Zdislavas Rembišas (Zdisław Rembisz) pasirašė atnaujintą Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį tarp Kupiškio rajono ir Zgiežo gmynos savivaldybių.
Sutartimi savivaldybės  įsipareigojo bendradarbiauti vietinės savivaldos plėtojimo, kultūros, švietimo, sporto, kadrų tobulinimo, ūkininkų ir verslininkų patirties skleidimo, komunalinių paslaugų vadybos srityse.
Oficialus Zgiežo gmynos tinklalapis www.gmina.zgierz.pl/

Zgiežo miestas, Lenkija
(Miasto Zgierz)


1998 m. birželio 5 d. Zgieže Kupiškio rajono meras Leonas Apšega ir tuometinis Zgiežo miesto prezidentas Janas Maciejus Čaikovskis (Jan Maciej Czajkowski) pasirašė abiejų savivaldybių bendradarbiavimo sutartį.
Sutartyje numatomi ir vykdomi suaugusiųjų, jaunimo ir moksleivių kultūriniai bei sporto mainai, bendradarbiavimas sporto, kultūros, turizmo, liaudies meno, ekonomikos, savivaldos institucijų veiklos stiprinimo srityse.
Oficialus Zgiežo miesto tinklalapis www.umz.zgierz.pl/ 

Lančkhučio (Lanchkhuti) municipalitetas (Gruzija)

     Platesnis bendradarbiavimas tarp Kupiškio rajono ir Gurijos regiono (Gruzija) Lančkhučio savivaldybės pradėjo megztis 2009 metais. Pirmiausia Gurijos regione ir Lančkhučio municipalitete kartu su Panevėžio apskrities delegacija lankėsi Savivaldybės meras Jonas Jarutis.
2009 m. spalio 4-10 d. Kupiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Aidas Mikėnas bei Urbanistikos ir ekologijos skyriaus vedėjas Mažvydas Šalkauskas, kartu su Panevėžio ir Pasvalio rajonų savivaldybių atstovais lankėsi Gruzijoje, Gurijos regione.
Kupiškėnai su gruzinais dalinosi Savivaldybėje sukaupta Europos Sąjungos projektų rengimo ir finansavimo pritraukimo    patirtimi. Į šią šalį mūsų rajono atstovus pakvietė Regioninis etikos ir lyderiavimo    institutas (RELI),  kuris  trejus metus vykdo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos finansuojamus Vystomojo   bendradarbiavimo projektus su Gruzija. 


 2009 m. lapkričio 25 d. Kupiškio rajone lankėsi Gurijos regiono Čokhautaurio Bendradarbiavimo ketinimų protokolo pasirašymas.

Iš kairės: Lančkhučio municipaliteto mero pavaduotojas Davitas Chkhaidze (Davit Chkhaidze) ir Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis.


2009 m. lapkričio 25 d. Kupiškio rajono savivaldybės Posėdžių salė.


(Chokhautauri), Lančkhučio (Lanchkhuti) ir Ozurgečio (Ozurgeti) savivaldybių atstovai. Susitikimo metu Kupiškio rajono savivaldybės meras Jonas Jarutis ir Lančkhučio municipaliteto mero pavaduotojas Davitas Chkhaidze (Davit Chkhaidze) pasirašė Bendradarbiavimo ketinimų protokolą.
Tą pačią dieną svečiai iš Gruzijos lankėsi Salamiesčio miestelio bendruomenėje, Kupiškio rajono savivaldybės pirminės  asmens sveikatos priežiūros centre, Kupiškio pensionate, kitose rajono įstaigose. Susitikimų metu pristatyta Savivaldybės institucijų ir kaimo bendruomenių veikla, rajone įgyvendinti projektai.
Oficialus Lančkhučio (Lanchkhuti) municipaliteto tinklalapis www.lanchkhuti.org.ge/

Štumo miestas ir gmyna, Lenkija
(Miasto i gmina Sztum)


Bendradarbiavimas su Štumu prasidėjo 2008 m. vasarą. Rugpjūčio mėnesio pabaigoje Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis ir jo pavaduotojas Vaitiekus Gaidukevičius lankėsi Štume. Kupiškėnai savivaldybininkai susitiko su Štumo vadovais, aptarė tolesnio bendradarbiavimo perspektyvas. Tais pačiais metais atsakomojo vizito į Kupiškį atvyko Štumo burmistras Lešekas Taboras (Leszek Tabor) ir Tarybos pirmininkas.


  Kupiškio rajono savivaldybės atstovų vizitas Štume. Iš kairės trečias Štumo burmistras Lešekas Taboras (Leszek Tabor), ketvirtas Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis, penktas Štumo tarybos pirmininkas Česlovas Oleksiakas (Czesław Oleksiak), septintas Kupiškio savivaldybės direktoriaus pavaduotojas Vaitiekus Gaidukevičius. 2008 m. rugpjūčio 27 d. Štumas.


Česlovas Oleksiakas (Czesław Oleksiak). Po šio vizito Štumo ir Kupiškio savivaldybių santykiai ėmė plėtotis  sparčiau. Šiame Lenkijos mieste lankėsi Kupiškio muzikos mokyklos  akordeonistų ansamblis (vadovė Genovaitė Bartaševičienė),  Savivaldybės administracijos Kultūros ir švietimo skyriaus darbuotojų bei rajono švietimo įstaigų vadovų delegacija, vadovaujama administracijos direktoriaus pavaduotojo Vaitiekaus Gaidukevičiaus bei Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjo Rimanto Jociaus.
Ateityje planuojama pasirašyti Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartį tarp Štumo ir Kupiškio savivaldybių.

Štumo savivaldybės vadovų vizitas Kupiškyje. Iš kairės: Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Vaitiekus Gaidukevičius, Kultūros ir švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, Štumo burmistras Lešekas Taboras
(Leszek Tabor), Štumo tarybos pirmininkas Česlovas Oleksiakas (Czesław Oleksiak), Kupiškio savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyriaus specialistė Asta Visockienė, šio skyriaus vedėja Marijona Pečkuvienė, Kupiškio savivaldybės administracijos direktorius Žilvinas Aukštikalnis. 2008 m., Kupiškis.


 

Štumo delegacija, dalyvavusi  Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio ir Kupiškio miesto 480-ųjų metinių šventėje, domėjosi Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijos veikla.
2009 m. liepa.
Oficialus Štumo (Sztum) miesto ir gmynos tinklalapis www.sztum.pl/

 

Nuo 2008 metų kupiškėnai bendradarbiauja su Kungalvo (Kungaelv) komuna Švedijoje. Bendradarbiavimo sutartis nepasirašyta.
Kungalvėje lankėsi rajono meras Jonas Jarutis, Kupiškio jaunimo centro direktorė Gaila Matulytė, Kupiškio bitininkų organizacijos nariai. Švedų bitininkai atsakomojo vizito į Kupiškio rajoną buvo atvykę 2008 metų vasarą.
Oficialus Kungalvės komunos tinklalapis http://www.kungalv.se/

 

 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“