naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Apklausa

Neformali visuomeninė kupiškėnus burianti iniciatyva City Alumni Kupiškis kviečia dalyvauti apklausoje ir  pateikti savo nuomonę apie esamą Kupiškio viziją bei pasiūlymus, kokia ji galėtų būti

KUPIŠKĖNŲ APKLAUSA „VIZIJA KUPIŠKIUI“

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Informacijos apie asmenį surinkimas

 

  • 2016 metais  Savivaldybės administracija, siekdama įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, į Lietuvos Respublikos Specialiųjų tyrimų tarnybą dėl informacijos pateikimo kreipėsi dėl UAB „Kupiškio komunalininkas“ direktoriaus, 2016-11-15.

 


SĄRAŠAS PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRIEŠ SKIRIANT ASMENĮ, Į PAREIGAS ASMENĮ SKIRIANTIS SUBJEKTAS PRIVALO PATEIKTI SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI RAŠYTINĮ PRAŠYMĄ DĖL INFORMACIJOS APIE ASMENĮ

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 5 straipsniu, 9 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos (toliau – STT) 2015 m. birželio 22 d. raštą Nr. „Dėl pareigybių sąrašo sudarymo“, sudarytas sąrašas pareigybių, į kurias prieš skiriant asmenį, prašymą STT pateikti informaciją pasirašo į pareigas asmenį skiriantis subjektas ar jo įgaliotas asmuo.

 

Eil. Nr.

Savivaldybės institucijos (įstaigos, įmonės) pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

1

2

3

 

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

1.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Direktorius (-ė)

2.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

3.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Buhalterinės apskaitos skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

4.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Civilinės metrikacijos skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

5.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

6.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

7.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kanceliarijos skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

8.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

 

9.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyrius

Skyriaus vedėjo pavaduotojas (-a)

10.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tarnyba

Tarnybos vedėjas (-a)

11.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

12.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Urbanistikos ir ekologijos skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

13.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Ūkio skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

14.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

15.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Vidaus audito tarnyba

Tarnybos vedėjas (-a)

16.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir strateginio planavimo skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

17.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir bendruomenių skyrius

Skyriaus vedėjas (-a)

18.

Alizavos seniūnija

Seniūnas (-ė)

19.

Kupiškio seniūnija

Seniūnas (-ė)

20.

Noriūnų seniūnija

Seniūnas (-ė)

21.

Skapiškio seniūnija

Seniūnas (-ė)

22.

Subačiaus seniūnija

Seniūnas (-ė)

23.

Šimonių seniūnija

Seniūnas (-ė)

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOS

24.

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija 

Direktorius (-ė)

25.

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

26.

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Skyriaus vedėjas (-a)

27.

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija 

Direktorius (-ė)

28.

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

29.

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija

Skyriaus vedėjas (-a)

30.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija 

Direktorius (-ė)

31.

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija

Skyriaus vedėjas (-a)

32.

Kupiškio r.  Adomynės pagrindinė mokykla 

Direktorius (-ė)

33.

Kupiškio r.  Adomynės pagrindinė mokykla 

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

34.

Kupiškio rajono  Alizavos pagrindinė mokykla 

Direktorius (-ė)

35.

Kupiškio rajono  Alizavos pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

36.

Kupiškio rajono  Antašavos pagrindinė mokykla 

Direktorius (-ė)

37.

Kupiškio rajono  Antašavos pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

38.

Kupiškio r.  Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla 

Direktorius (-ė)

39.

Kupiškio r.  Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

40.

Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinė mokykla 

Direktorius (-ė)

41.

Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinė mokykla 

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

42.

Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinė mokykla

Direktorius (-ė)

43.

Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

44.

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla

Direktorius (-ė)

45.

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

46.

Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla

Direktorius (-ė)

47.

Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

48.

Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla

Direktorius (-ė)

49.

Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

50.

Kupiškio Kupos pradinė mokykla

Direktorius (-ė)

51.

Kupiškio Kupos pradinė mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

52.

Kupiškio mokykla „Varpelis”

Direktorius (-ė)

53.

Kupiškio mokykla „Varpelis”

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

54.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė”

Direktorius (-ė)

55.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė”

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

56.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė”

Direktorius (-ė)

57.

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė”

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

58.

Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis

Direktorius (-ė)

59.

Kupiškio meno mokykla

Direktorius (-ė)

60.

Kupiškio meno mokykla

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

61.

Kupiškio jaunimo centras

Direktorius (-ė)

62.

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba

Direktorius (-ė)

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGOS

63.

Kupiškio rajono kultūros ir sporto centras

Direktorius (-ė)

64.

Kupiškio rajono kultūros ir sporto centras

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

65.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Direktorius (-ė)

66.

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

67.

Kupiškio viešoji biblioteka

Direktorius (-ė)

68.

Kupiškio viešoji biblioteka

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

69.

Kupiškio etnografijos muziejus

Direktorius (-ė)

 

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTAIGOS

70.

Kupiškio socialinių paslaugų centras

Direktorius (-ė)

71.

Kupiškio socialinių paslaugų centras

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

72.

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai

Direktorius (-ė)

 

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS

73.

VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

Direktorius (-ė)

 

74.

VšĮ Kupiškio rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centras

Skyriaus vedėjas (-a)

75.

VšĮ Kupiškio ligoninė

Direktorius (-ė)

76.

VšĮ Kupiškio ligoninė

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

 

UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS, KURIOSE SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOS AKCIJOS SUTEIKIA DAUGIAU KAIP 50 PROCENTŲ BALSŲ VISUOTINIAME SUSIRINKIME

77.

UAB „Kupiškio autobusų parkas“

Direktorius (-ė)

78.

UAB „Kupiškio komunalininkas“

Direktorius (-ė)

79.

UAB „Kupiškio komunalininkas“

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

80.

UAB „Kupiškio vandenys“

Direktorius (-ė)

81.

UAB „Kupiškio vandenys“

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

 

KITOS ĮSTAIGOS

82.

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Direktorius (-ė)

83.

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Direktoriaus pavaduotojas (-a)

84.

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Savivaldybės kontrolierius (-ė)

 

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-03-02 11:39
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“