Lėvens tvenkinio (Kupiškio marių) sala - Uošvės liežuvis

Viešosios ir administracinės paslaugos

 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS TEIKIAMŲ ADMINISTRACINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS 

 

Reg.

Nr.

Paslaugos pavadinimas / Atsakingas skyrius

Prašymų formos, pastabos

 

CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUSAP-5

Gimimo registravimas

Prašymo forma

AP-6

Užsienio valstybėje gimusių vaikų apskaita

Prašymo forma

AP-7

Tėvystės pripažinimo, tėvystės (motinystės) nustatymo ir nuginčijimo registravimas

-

AP-8

Įvaikinimo registravimas

-

AP-9

Santuokos registravimas, bažnyčioje ir užsienio valstybėje sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

Prašymų formos

AP-10-2

Santuokos nutraukimo registravimas, ištuokos liudijimo išdavimas

Prašymų formos

AP-11 

Mirties registravimas

 

AP-12 

Mirčių, įregistruotų užsienio valstybėse, įtraukimas į apskaitą

Prašymo forma

AP-14 

Asmens vardo, pavardės, tautybės pakeitimo registravimas

Prašymo forma

AP-15 

Kartotinių gimimo, mirties, santuokos, ištuokos liudijimų išdavimas

Prašymo forma

AP-16 

Civilinės būklės aktų įrašų kopijų išdavimas

Prašymo forma

AP-18 

Pažymų apie šeiminę padėtį asmenims, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėse, išdavimas

Prašymo forma

AP-27 

Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą

Prašymo forma

AP-28 

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui

 

AP-29 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

 

AP-30 

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas, taisymas, keitimas

Prašymo forma 

AP-31 

Informacijos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas

Prašymo forma

AP-32 

Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Prašymo forma

AP-33 

Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išdavimas

 

AP-172

Užsienio valstybėje nutrauktų santuokų apskaita

 

AP-174

Civilinės būklės aktų įrašų papildymas, pakeitimas ir ištaisymas

Prašymo forma

AP-175

Civilinės būklės aktų įrašų atkūrimas

Prašymo forma

AP-176

Civilinės būklės aktų įrašų anuliavimas

Prašymo forma

AP-177

Užsienio valstybėje sudarytų santuokų apskaita

Prašymo forma

AP-178

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytų santuokų apskaita

Prašymo forma

 

EKONOMIKOS IR TURTO VALDYMO SKYRIUS


AP-34 

Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu išdavimas (toliau- mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais)

Prašymo forma

 

Deklaracija

 

AP-35 

Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu patikslinimas (papildymas) (toliau- mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais)

Prašymo forma

 

Deklaracija

AP-36 

Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuoto variklių benzino, dyzelinių degalų suskystintų naftosdujų, skirtų autotransporto priemonėms, biodyzelino likučiais išdavimas (toliau- mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktų likučiais)

Prašymas patikslinti

 

Prašymas papildyti

 

Deklaracija

AP-37 

Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu dublikatų išdavimas (toliau- mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais)

Prašymo forma

 

 


 

AP-38 

Licencijų verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu galiojimo panaikinimas įmonės prašymu. (toliau- mažmeninė prekyba nefasuotais naftos produktais)

Prašymo forma

AP-39 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas

Paraiškos forma


AP-40 

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais patikslinimas

Paraiškos forma

AP-41 

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais papildymas

Paraiškos forma

AP-42 

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais dublikatų išdavimas

Paraiškos forma

AP-43 

Licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais galiojimo panaikinimas įmonės prašymu

Paraiškos forma

AP-44 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų išdavimas

Paraiškos forma

AP-45 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, išdavimas

Paraiškos forma

AP-46 

Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas

Paraiškos forma

AP-47 

Licencijų verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų metu išdavimas

Paraiškos forma

AP-48 

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose, išdavimas

Paraiškos forma

AP-49 

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija 8,5 procento, parodose, išdavimas

Paraiškos forma

AP-50 

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose, išdavimas

Paraiškos forma

AP-51 

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas

Paraiškos forma

AP-52 

Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse išdavimas

Paraiškos forma

AP-53 

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas

Paraiškos forma

AP-55 

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais papildymas (patikslinimas)

Paraiškos forma

AP-56 

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais dublikatų išdavimas

Paraiškos forma

AP-57 

Licencijų verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais galiojimo panaikinimas

Paraiškos forma

AP-58 

Šilumos tiekimo veiklos licencijos išdavimas, patikslinimas, papildymas, panaikinimas, licencijos dublikato išdavimas

Prašymo forma

AP-59 

Leidimų komercinių renginių organizavimui išdavimas

Prašymo forma (komerciniam renginiui)

Prašymo forma (masiniam renginiui)

AP-60 

Leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas

 

AP-61 

Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, patikslinimas, papildymas, panaikinimas, leidimo dublikato išdavimas

1 prašymo forma

2 prašymo forma

3 prašymo forma

4 prašymo forma

5 prašymo forma

Deklaracija

AP-62 

Leidimo verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, patikslinimas, papildymas, panaikinimas, leidimo dublikato išdavimas

1 prašymo forma

2 prašymo forma

3 prašymo forma

4 prašymo forma

5 prašymo forma

Deklaracija

AP-64 

Licencijų vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi

Prašymo forma


AP-65 

Licencijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas

Prašymo forma 

 


AP-66 

Licencijos kopijos išdavimas verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas

Prašymo forma

 


AP-67 

Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinio būsto nuomą, įrašymas į socialinio būsto nuomos sąrašus

Prašymo forma pildoma vietoje

AP-68 

Pažymos dėl teisės į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas (Būsto kreditų draudimas ir draudimo įmokų ar jų dalies padengimas)

 

AP-69 

Pažymos dėl teisės į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas (Subsidija būsto kredito daliai apmokėti)

 

AP-71

Juridinių asmenų žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas

Deklaracijos forma (doc arba pdf)

AP-72Žemės nuomos mokesčio lengvatų suteikimas

Laisvos prašymo formos pavyzdys doc arba pdf formatu

AP-73

Prašymų dėl žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimo bei dėl neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimo ir/ar užskaitymo priėmimas 

 (Prašymo formos pavyzdys ir Informacijos apie  atsiskaitymą su savivaldybės biudžetu prašymo formos pavyzdys)

 

KANCELIARIJOS SKYRIUS

AP-1

Savivaldybės administracijoje saugomų dokumentų kopijų, išrašų išdavimas

Prašymo forma

AP-2

Asmenų prašymų ir skundų priėmimas

Prašymas direktoriui Prašymas merui

AP-3

Archyvo pažymų apie darbo stažą, gautas pajamas ir kt. išdavimas

Prašymo forma

AP-4

Likviduotų juridinių asmenų dokumentų priėmimas tolesniam saugojimui

Prašymo forma

AP-171

Konsultacijų valstybinės kalbos vartojimo klausimais teikimas. Išorinės reklamos derinimas

Laisvos formos prašymas

 

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIUS


AP-120 

Kompensacijos už būsto šildymą, karštą, šaltą bei geriamąjį vandenį

Prašymo forma

AP-121 

Formų E001, E401, E411, susijusių su asmenimis, gaunančiais išmokas už vaikus užsienio šalyse, pildymas

Prašymo forma

AP-122 

Globos (rūpybos) išmoka

Prašymo forma

AP-123 

Išmoka privalomosios tarnybos kario vaikui

Prašymo forma

AP-124 

Išmokos vaikui skyrimas

Prašymo forma

AP-125 

Išmoka už komunalines paslaugas nedirbantiems neįgaliesiems, auginantiems nepilnamečius vaikus, skyrimas

Prašymo forma

AP-126 

Laidojimo pašalpos skyrimas

Prašymo forma

AP-127 

Lengvojo automobilio įsigijimo, jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacija

Prašymo forma

AP-128 

Nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio 11-13 d. įvykių kompensacija

Prašymo forma

AP-129 

Pažymų apie gyventojų gaunamas socialines pajamas išdavimas

Prašymo forma

AP-130 

Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas

Prašymo forma

AP-131 

Socialinės paramos mokiniams skyrimas

Prašymo forma

AP-132 

Socialinės pašalpos skyrimas

Prašymo forma

AP-133 

Šalpos kompensacijos skyrimas

Prašymo forma

AP-134 

Šalpos našlaičių pensijos skyrimas

Prašymo forma

AP-135 

Šalpos pensijos skyrimas

Prašymo forma

AP-136 

Šalpos pensijos gavėjo ar šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimų išdavimas

Prašymo forma

AP-137 

Teikimas skirti antrojo laipsnio valstybinę pensiją motinoms, pagimdžiusioms, išauginusioms ir gerai išauklėjusioms septynis ir daugiau vaikų

Prašymo forma

AP-138 

Transporto išlaidų kompensacijos skyrimas

Prašymo forma

AP-139 

Vienkartinės išmokos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką skyrimas

Prašymo forma

AP-140 

Vienkartinė išmoka įsikurti

Prašymo forma

AP-141 

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai

Prašymo forma

AP-142 

Vienkartinė išmoka gimus vaikui

Prašymo forma

AP-143 

Vienkartinė parama nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims

Prašymo forma

AP-145 

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms skyrimas

Prašymo forma

AP-146 

Vienkartinių pašalpų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviams - kariams savanoriams, sužalotiems ginkluoto pasipriešinimo kovose, tardymo ar kalinimo metu, ir vienkartinių pašalpų jiems laidoti skyrimas

Prašymo forma

AP-147 

Vienkartinių pašalpų už žuvusius ar mirusius tardymo ar kalinimo metu 1940-1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius– ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius– skyrimas

Prašymo forma

AP-148 

Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis

1 prašymo forma 2 prašymo forma

AP-149 

Globos (rūpybos) nustatymo tvarka

Prašymo forma

AP-150 

Būsto ir aplinkos pritaikymas neįgaliesiems

Prašymo forma

AP-151 

Maisto iš intervencinių atsargų tiekimas labiausiai nepasiturintiems asmenims skyrimas.

Prašymo forma

AP-152 

Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas

Prašymo forma

AP-153 

Socialinių paslaugų poreikio nustatymas ir skyrimas

Prašymo forma

AP-154 

Specialiųjų poreikių lygio nustatymas

Prašymo forma

AP-155 

Transporto paslaugų organizavimas

Prašymo forma

 

TEISĖS IR VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUS

AP-96Valstybės garantuojama pirminė teisinė pagalba 
AP-179Triukšmo šaltinių valdytojų, planuojančių statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, pranešimai  

 

URBANISTIKOS IR EKOLOGIJOS SKYRIUS


AP-156 

Detaliojo teritorijų planavimo dokumentų rengimo proceso organizavimas

Prašymo forma

AP-157 

Planavimo sąlygų sąvado išdavimas detaliojo planavimo dokumentui rengti

Prašymo forma

AP-158 

Planavimo sąlygų sąvado išdavimas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

Prašymo forma

AP-159 

Planavimo sąlygųišdavimas žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti

Prašymo forma

AP-160 

Teritorijų planavimo dokumento derinimas Nuolatinėje statybos komisijoje

Prašymo forma

AP-161 

Statybą leidžiančio dokumento išdavimas

Prašymo forma

AP-162 

Rašytinių pritarimų išdavimas

Prašymo forma

AP-163 

Žemės sklypo plano, prilyginamo detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, rengimas

Prašymo forma

AP-164 

Kaimo plėtros žemėtvarkos ir žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų derinimas

Prašymo forma

AP-165 

Išorinės reklamos įrengimo projekto derinimas

Prašymo forma

AP-166 

Teritorijų planavimo dokumentų tvirtinimas

Prašymo forma

AP-167 

Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Savivaldybės teritorijų planavimo dokumentų registre

Prašymo forma

AP-168 

Adreso suteikimas

Prašymo forma

AP-169 

Specialiųjų statinio architektūros reikalavimų nustatymas

Prašymo forma

 

Specialių Kupiškio rajono savivaldybės leidimų, suteikiančių teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo Nr. 531 ,,Rezervuota stovėjimo vieta“ galiojimo zonoje, išdavimas

 Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje

Paraiškos forma Derinimo lapas

AP-170Leidimų įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ir jais prekiauti Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimasPrašymo forma

 

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIUS

AP-19 

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams, likusiems be tėvų globos

Prašymo forma
(1 priedas)

Sutikimo forma
(2 priedas)

AP-20 

Nuolatinės globos (rūpybos) nustatymas šeimoje vaikams, likusiems be tėvų globos

Prašymo forma
(1 priedas
Sutikimo forma (2 priedas)

AP-21 

Laikinosios ir nuolatinės globos (rūpybos) institucijoje, šeimynoje nustatymas vaikams, likusiems be tėvų globos

Prašymo forma

AP-22 

Laikinosios globos (rūpybos) nustatymas vaikams tėvų prašymu.

Prašymo forma

AP-23 

Vaiko įvaikinimas

Prašymo forma

AP-24 

Išduoti pažymą, reikalingą teismo leidimui gauti

Prašymo forma

AP-25 

Sutikimo rūpintojui gyventi skyrium nuo rūpinamo nepilnamečio, sulaukusio 16 metų, išdavimas

Prašymo forma

AP-26 

Išvadų priimant palikimą, tvarkant nepilnamečio paveldėtą turtą išdavimas.

Prašymo forma

 

ŽEMĖS ŪKIO IR BENDRUOMENIŲ SKYRIUS

AP-76 

Dalies palūkanų, sumokėtų už investicinius kreditus ir lizingo paslaugas, dėl kurių nėra suteikta UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondo garantija, kompensavimo paraiškų priėmimas

 

AP-77 

Prašymų dėl atsietų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už galvijus, karves žindenes ir telyčias priėmimas

 

AP-78 

Prašymų dėl papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos už bulius priėmimas

 

AP-79 

Įvairių žinybų techninių darbo projektų ir geodezijos bei topografijos nuotraukų derinimas

 

AP-80 

Medžiojamų gyvūnų padarytos žalos apskaičiavimas

 

AP-81 

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams

Prašymo forma

AP-82 

Padarytų nuostolių dėl gyvūnų užkrečiamų ligų nustatymas ir žalos apskaičiavimas

Prašymo forma

AP-84 

Paramos bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą paraiškų surinkimas

Prašymo forma (bendra)

AP-85 

Prašymų iš dalies kompensuoti pasėlių draudimo įmokos priėmimas

 

AP-87 

Planavimo (projektavimo) sąlygų ir pritarimų techniniams projektams išdavimas įvairių projektų rengėjams

 

AP-88 

Prašymų atlikti valstybei priklausančių melioracijos statinių remonto darbus iš melioruotų žemių naudotojų priėmimas

Prašymo forma

AP-89 

Pasėlių draudimas

 

AP-90 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų valstybinės techninės apžiūros atlikimas

-

AP-91 

Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimas

Registravimo prašymas

Prašymas dėl registro duomenų pakeitimo

Traktoriaus, savaeigės žemės ūkio mašinos, savaeigės mašinos ar priekabos pirkimo–pardavimo sutartis

Pranešimas apie parduotą traktorių ar perleistas daiktines teises į jį

AP-92 

Ūkininkų ūkių registravimas Ūkininkų ūkių registre

Prašymo forma

AP-93 

Ūkininkų ūkių registro tvarkymas

-

AP-94 

Žemės ūkio valdų registravimas/ atnaujinimas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, išrašo turgavietėms ir duomenų apie valdos ekonominio dydžio vienetą (EDV) išdavimas

Prašymo forma

AP-95 

Tiesioginės išmokos už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus

 

AP-173

Apleistų žemės ūkio naudmenų plotų tikslinimas

 

 

SENIŪNIJOS (ALIZAVOS, KUPIŠKIO, NORIŪNŲ, SKAPIŠKIO, SUBAČIAUS, ŠIMONIŲ)

AP-99 

Gyvenamosios vietos deklaravimas

Deklaracijos forma

AP-100 

Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų naikinimas, taisymas, keitimas

Prašymo forma

AP-101 

Asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, įtraukimas į apskaitą

Prašymo forma

AP-102 

Gyvenamosios vietos deklaravimas išvykstant iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui

Deklaracijos forma

AP-103 

Pažymų apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, išdavimas

Prašymo forma

AP-104 

Pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas

Prašymo forma

AP-105 

Pažymų, patvirtinančių paskutinę asmens gyvenamąją vietą, išdavimas

Prašymo forma

AP-106 

Pažymos dėl pastatų teisinės registracijos išdavimas

Prašymo forma

AP-107 

Pažymos apie draudžiamąsias pajamas pensijai skirti išdavimas

Prašymo forma

AP-108 

Leidimo kasinėti seniūnijoje išdavimas

Prašymo forma

AP-109 

Informacijos apie nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis suteikimas

Prašymo forma

AP-111 

Leidimų laidoti išdavimas

Prašymo forma

AP-112 

Gyventojų pasiūlymų, prašymų ir skundų nagrinėjimas

Prašymo forma

AP-113 

Notariniai veiksmai

 

AP-114 

Charakteristikų seniūnijos gyventojams išdavimas

Prašymo forma

AP-115 

Leidimo prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose išdavimas

 

AP-116 

Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne miško žemėje, išdavimas

Prašymo forma

AP-117 

Leidimų komercinių renginių organizavimui išdavimas

Prašymo forma

AP-118 

Gyvūnų (šunų, kačių) registracija

Gyvūno registracijos kortelė

AP-119 

Pažymų dėl žemės ūkio veiklos išdavimas

Prašymo forma

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-03-03 15:32
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“