naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Skelbimai

Parengti „Gamybos paskirties pastato (7.8), Kupiškio r. sav., Slavinčiškio k., Skodinio g. 1 rekonstravimo projektas“ projektiniai pasiūlymai

2018-04-17

Informuojame, kad vadovaujantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriaus „Visuomenės informavimas apie numatomą statinių (jų dalių) projektavimą ir visuomenės dalyvavimas svarstant statinių (jų dalių) projektinius pasiūlymus“ nuostatomis parengti „Gamybos paskirties pastato (7.8), Kupiškio r. sav., Slavinčiškio k., Skodinio g. 1( skl. Kad. Nr. 5753/0004:86) rekonstravimo projektas“ projektiniai pasiūlymai.

 

  1. Adresas: Kupiškio r. sav. Slavinčiškio k., Skodinio g. 1;
  2. Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis: Gamybos (7.8) paskirties pastatas;
  3. Projektuotojas: UAB „Tiksli forma“, į. k. 126345218, buveinė Vokiečių g. 24-12, Vilnius. Projekto vadovas, architektas Jokūbas Fišeris, kv. at. diplomo Nr.A295, tel. +370 687 38650, el.p.: jokubas@tiksliforma.lt;
  4. Statytojas: UAB „Slavita“, Kupiškio r., Slavinčiškio k., Skodinio g. 1;
  5. Susipažinti su projektiniais pasiūlymais galima: darbo dienomis 2018 m. balandžio 17 d. – 2018 m. balandžio 30 d., projektuotojų buveinėje Vokiečių g. 24-12, Vilnius, tel. +370 699 78990, el.p.: ignas@tiksliforma.lt, nuo 9.00 iki 18.00 val;
  6. Pastabas ir pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų teikti: iki viešo susirinkimo el. paštu ignas@tiksliforma.lt , tel. +370 699 78990. Visuomenės atstovai Projektuotojui teikdami pasiūlymus turi nurodyti: vardą, pavardę (organizacijos pavadinimą), adresą, kitus ryšio duomenis, pasiūlymo teikimo datą, informaciją ir aplinkybes, kuo grindžiamas pasiūlymas;
  7. Viešas susirinkimas įvyks: 2018-05-03 dieną 17.00 val. Kupiškio r. sav. Slavinčiškio k., Skodinio g. 1.
 
 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-04-17 13:37
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“