naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Savivaldybės kontroliuojamos įmonės

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-03-31 sprendimas Nr. TS-95 „Dėl Savivaldybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse“


Atstovavimo Kupiškio rajono savivaldybei akcinėse bendrovėse ir uždarosiose akcinėse bendrovėse taisyklės

 


Eil. Nr. 

Bendrovės pavadinimas 

Akcijų dalis priklausanti savivaldybei (proc)

1.

UAB „Kupiškio autobusų parkas“

100 proc.

2.

UAB „Kupiškio komunalininkas“

100 proc.

3.

UAB „Kupiškio vandenys“

100 proc.

4.

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

8,17 proc.
5. AB „Panevėžio energija“ 5,94 proc.

  

Uždaroji akcinė bendrovė „Kupiškio autobusų parkas“

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2015 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolio) paskirstymas

  UAB „Kupiškio autobusų parko" 2015 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" direktoriaus 2014 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

UAB „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

UAB „Kupiškio autobusų parko" 2014 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

UAB „Kupiškio autobusų parkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 m.

UAB „Kupiškio autobusų parko" 2013 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

 


Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ valdybą sudaro:

Rasa Aukštikalnienė – Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Jovita Bakanaitė – Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja;

 Marius Mališauskas – Savivaldybės administracijos direktorius;     

 Reda Totorienė – Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja;

Jurgita Trifeldienė – Savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja.

  

2016 m. balandžio 28  d. Nr. TS-153 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „ Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ valdybos sudarymo ir išrinkimo

 

2018 m. birželio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-173 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-153 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ valdybos sudarymo ir išrinkimo“ pakeitimo“

 


 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kupiškio komunalininkas

 

UAB „Kupiškio komunalininkas" 2016 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita
Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2016 m.

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas" direktoriaus 2015 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolio) paskirstymas
UAB „Kupiškio komunalininkas"  2015 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita
Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2015 m.

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas" direktoriaus 2014 metų ataskaita  

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

UAB „Kupiškio komunalininkas"  2014 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

UAB „Kupiškio komunalininkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.


UAB „Kupiškio komunalininkas"  2013 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

UAB „Kupiškio komunalininkas" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2013 m.


Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ valdybą sudaro:

Rasa Aukštikalnienė – Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Jovita Bakanaitė – Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja;

Marius Mališauskas – Savivaldybės administracijos direktorius;

Erminijus Stankus –  Savivaldybės administracijos Ūkio skyriaus vedėjas;                  

Reda Totorienė – Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja.

 

2016 m. kovo 31 d. Nr. TS-92 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo ir išrinkimo“

 

2018 m. birželio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-172 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-92 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ valdybos sudarymo ir išrinkimo“ pakeitimo“ 

Uždaroji akcinė bendrovė „Kupiškio vandenys“

  UAB „Kupiškio vandenys" 2016 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2016 m.

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys" direktoriaus 2015 metų ataskaita 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys" 2015 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir pelno (nuostolio) paskirstymas

  UAB „Kupiškio vandenys" 2015 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2015 m.

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys" direktoriaus 2014 metų ataskaita 

Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys" audituotas metinių finansinių ataskaitų rinkinys už 2014 m.

 

  UAB „Kupiškio vandenys" 2014 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2014 m.

 

  UAB „Kupiškio vandenys" 2013 metų finansinių ataskaitų audito ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada už 2013 m.


Uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ valdyba:

Rasa Aukštikalnienė – Savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė;

Jovita Bakanaitė – Savivaldybės administracijos Teisės ir viešosios tvarkos skyriaus vedėja;

Mariu Mališauskas – Savivaldybės administracijos direktorius;     

Reda Totorienė – Savivaldybės administracijos Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja;

Mažvydas Šalkauskas – Savivaldybės administracijos  Infrastruktūros skyriaus vedėjo pavaduotojas.

 

2016 m. vasario 22 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-36 „Dėl UAB „Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo ir išrinkimo“

 

2018 m. birželio 28 d. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimas Nr. TS-171 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-36 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio vandenys“ valdybos sudarymo ir išrinkimo“ pakeitimo“

 


 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“