naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ SĄRAŠO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS FINANSAVIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugsėjo 28 d. Nr. ADV-607

Kupiškis

 

 

                     Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo 2015 metų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu     Nr. V-883 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 18 punktu, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo           2015 metais Kupiškio rajono savivaldybėje tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu Nr. TS-260 „Dėl  Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo 2015 metais tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktu ir atsižvelgdamas į Kupiškio rajono savivaldybės administracijos neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos 2015 m. rugsėjo 24 d.  posėdžio protokolą Nr. 1:

                     1. T v i r t i n u:

                     1.1. Neformaliojo vaikų švietimo programų sąrašą (pridedama).

                     1.2. Neformaliojo vaikų švietimo programos finansavimo 2015 metais sutarties formą (pridedama).

                     2. S k i r i u  Vytautą Knizikevičių, Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo  pavaduotoją (jaunimo reikalų koordinatorių), atsakingu už neformaliojo vaikų švietimo programos finansavimo sutarčių sudarymą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

Administracijos direktorius                               Marius Mališauskas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Svetainės administratorius, IT, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2015-09-28 17:09
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“