Lėvens tvenkinio (Kupiškio marių) sala - Uošvės liežuvis

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

 

2017 m. vasario 9 d. Nr. ADV-92

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2017 m. vasario 8 d. prašymą Nr. S-12 „Dėl autobusų eismo švenčių metu“:

1. L e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas“ 2017 m. vasario 16 d. (ketvirtadienį) Lietuvos valstybės atkūrimo dieną vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų eismą organizuoti sekmadienio tvarkaraščiu.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                        Marius Mališauskas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-02-15 08:18
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“