naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL AUTOBUSŲ EISMO

 

2017 m. vasario 9 d. Nr. ADV-92

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2017 m. vasario 8 d. prašymą Nr. S-12 „Dėl autobusų eismo švenčių metu“:

1. L e i d ž i u uždarajai akcinei bendrovei „Kupiškio autobusų parkas“ 2017 m. vasario 16 d. (ketvirtadienį) Lietuvos valstybės atkūrimo dieną vietinio reguliaraus susisiekimo autobusų eismą organizuoti sekmadienio tvarkaraščiu.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti vietinėje spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

 

 

Administracijos direktorius                        Marius Mališauskas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-02-15 08:18
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“