naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Apklausa

Neformali visuomeninė kupiškėnus burianti iniciatyva City Alumni Kupiškis kviečia dalyvauti apklausoje ir  pateikti savo nuomonę apie esamą Kupiškio viziją bei pasiūlymus, kokia ji galėtų būti

KUPIŠKĖNŲ APKLAUSA „VIZIJA KUPIŠKIUI“

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAIRONIO G. 5b, KUPIŠKIO MIESTE, KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO MAIRONIO G. 5b, KUPIŠKIO MIESTE, KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖJE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO

 

2017 m. birželio 12 d. Nr. ADV-445

Kupiškis

 

                    Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-425/D1-513, 2.4 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kupiškio skyriaus 2017 m. gegužės 31 d. prašymą:

                    1. N u s p r e n d ž i u pradėti rengti žemės sklypo Maironio g. 5B, Kupiškio mieste, Kupiškio rajono savivaldybėje, formavimo ir pertvarkymo projektą.

                    2. N u s t a t a u projekto tikslus:

                    2.1. suformuoti apie 0,025 ha kitos paskirties žemės sklypą prie pastato Maironio g. 5B, Kupiškio mieste, Kupiškio rajono savivaldybėje, pagal naudojamą teritoriją ir parengtą planavimo schemą;

                    2.2. žemės sklypui nustatyti naudojimo būdą – susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos;

                    2.3. žemės sklypui nustatyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas;

                    2.4. suprojektuoti reikalingus servitutus.

                     3. N u r o d a u:

                    3.1. Urbanistikos ir ekologijos skyriui parengti žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo reikalavimus;

                    3.2. šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

 

Administracijos direktorius                              Marius Mališauskas                        

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-06-13 08:15
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“