naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO PIRKIMO EKONOMINIO IR SOCIALINIO PAGRINDIMO PATVIRTINIMO

 

2017 m. birželio 14 d. Nr. ADV-454

Kupiškis

 

 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu ir Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 5 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktu ir atsižvelgdamas į Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gruodžio 17 d. sprendimą Nr. TS-352 „Dėl pritarimo projektui „Socialinio būsto fondo plėtra Kupiškio rajono savivaldybėje“:

 1. T v i r t i n u Socialinio būsto pirkimo ekonominį ir socialinį pagrindimą (pridedama).

 2. P a v e d u Kupiškio rajono savivaldybės administracijos vyriausiajai specialistei (informacinėms technologijoms) Daivai Aleksandravičienei paskelbti šį įsakymą Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje www.kupiskis.lt.

 

 

Administracijos direktorius              Marius Mališauskas                    

 

Prisegtos bylos

 

Susiję dokumentai

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-04-10 14:51
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“