naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIO BŪSTO NUOMOS

 

2017 m. lapkričio 21 d. Nr. ADV-856

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 4 straipsnio 6 dalies 1 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. TS-88 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo ir sutarčių formų patvirtinimo“, 57 punktu ir atsižvelgdamas į Loretos Ruzaitės darbingumo lygio pažymą DL-1 Nr. 0835904, išduotą Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Stanislovo Kvetkausko 2017 m. lapkričio 2 d. prašymą ir Savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies nuomos ir susijusiems klausimams nagrinėti komisijos 2017 m. lapkričio 13 d. išvadas,

1. I š n u o m o j u trijų kambarių 55,53 kv. metro bendrojo ploto, unikalus Nr.              5797-0007-2015, socialinį būstą, esantį Lėvens g. 13-4, Virbališkių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., Stanislovui Kvetkauskui iki 2018 m. rugsėjo 17 d.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos administraciniam teismui (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius                   Marius Mališauskas

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-11-21 17:00
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“