naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO SUŠAUKIMO

 

2018 m. vasario 13 d. Nr. MV-9

Kupiškis

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. TS-325 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 26 d. sprendimo Nr. TS-39 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“, 15 punktu,

  š a u k i u 2018 m. vasario 21 d. 9 val. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdį Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro Vitražų salėje svarstyti šių klausimų:

 1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
 2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo.
 3. Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo.
 4. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-8 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų įkainių dydžių patvirtinimo“ pakeitimo.
 5. Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro paskyrimo vykdyti globos centro funkcijas.
 6. Dėl 2018 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo.
 7. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos 2016 metų ataskaitos patvirtinimo.
 8. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 9. Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Nacionalinei visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijai.
 10. Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos.
 11. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 12. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-157 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.
 13. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių.
 14. Dėl gatvės pavadinimo suteikimo ir geografinių charakteristikų pakeitimo.
 15. Dėl gatvių pavadinimų suteikimo.
 16. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 metų priemonių vykdymo ataskaitos patvirtinimo.
 17. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2018 metų sąmatos patvirtinimo.
 18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-337 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.
 19. Dėl pritarimo dovanojimo sutarties sudarymui.
 20. Dėl pavedimo Savivaldybės administracijai.
 21. Dėl pritarimo projekto „Užterštų teritorijų tvarkymas inovatyviais metodais, skatinant darnią pasienio regionų plėtrą“ teikimui Europos teritorinio bendradarbiavimo 2014–2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos programai.
 22.  Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo.
 23. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2018 metų biudžeto patvirtinimo.
 24. Dėl leidimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinius automobilius.
 25. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 26. Dėl atleidimo nuo nekilnojamojo turto mokesčio.
 27. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimoNr. TS-175 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomeninės administracinių ginčų komisijos sudarymo“ pripažinimo netekusiu galios.
 28. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės herbo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.
 29. Dėl Renginių organizavimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo.
 30. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigybės aprašymo patvirtinimo.

  KLAUSIMAS APTARTI. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos 2017 m. įgyvendinimo ataskaitos aptarimas.

  Šis potvarkis per vieną mėnesį gali būti skundžiamas administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                      Dainius Bardauskas

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-02-13 15:57
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“