naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 12a, KUPIŠKIO MIESTE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO S. DARIAUS IR S. GIRĖNO G. 12a, KUPIŠKIO MIESTE, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO

 

2018 m. balandžio 16 d. Nr. ADV-302

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 ir 15 punktais, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 40 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 5 punktu ir atsižvelgdamas į 2018 m. balandžio 12 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos žemėtvarkos planavimo dokumento patikrinimo aktą Nr. FPA-131-(8.20):

1. T v i r t i n u kitos paskirties žemės sklypo S. Dariaus ir S. Girėno g. 12A, Kupiškio mieste, formavimo ir pertvarkymo projektą pagal pridedamą brėžinį:

1.1. žemės sklypo naudojimo būdai – visuomeninės paskirties teritorijos, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos;

1.2. sklypo plotas – 4600 (keturi tūkstančiai šeši šimtai) kv. metrų;

1.3. specialiosios sklypo naudojimo sąlygos – laikytis Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 m. gegužės 12 d. nutarimu Nr. 343, VI (elektros linijų apsaugos zonos) ir XIX (nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorija ir apsaugos zonos) skyrių reikalavimų;

1.4. kelio servitutas – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), 90 (devyniasdešimt) kv. metrų, kodas 215.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.    

 

 

Administracijos direktorius                           Marius Mališauskas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-04-17 08:53
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“