naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Mero potvarkiai ir administracijos direktoriaus įsakymai

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO B. ŽEKONIO G. 10 (NAUJAS ADRESAS – ŠIMTMEČIO G. 10), KUPIŠKYJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO STATINIO PROJEKTO RENGIMO METU PATVIRTINIMO

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS SKLYPO SUFORMAVIMO B. ŽEKONIO G. 10 (NAUJAS ADRESAS – ŠIMTMEČIO G. 10), KUPIŠKYJE, DETALIOJO PLANO SPRENDINIŲ KOREGAVIMO STATINIO PROJEKTO RENGIMO METU PATVIRTINIMO

2018 m. balandžio 17 d. Nr. ADV-309

Kupiškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 28 straipsnio 8 dalimi ir Kupiškio rajono savivaldybės Nuolatinės teritorijų planavimo komisijos 2018 m. balandžio 10 d. posėdžio protokolu Nr. U9-1:

1. T v i r t i n u žemės sklypo suformavimo B. Žekonio g. 10 (naujas adresas – Šimtmečio g. 10), Kupiškyje, detaliuoju planu nustatytų statinių statybos zonos, statybos ribos ir statybos linijos koregavimą 6 butų gyvenamojo namo Šimtmečio g. 10, Kupiškio mieste statybos projekto rengimo metu pagal pridedamą sklypo plano brėžinį.

2. N u r o d a u šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.    

 

 

 

Administracijos direktorius                          Marius Mališauskas

Prisegtos bylos

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-04-17 11:53
 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“