naktis elingas

Skelbimai                      

Priėmimas į darbą            

Atviri duomenys                
Teisinė pagalba                

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              

Užimtumo informacija                  
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

 

Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje

DĖL DALYVAVIMO PROJEKTO VEIKLOSE (GALIMYBIŲ LANKYTI MOKYMUS, PSICHOLOGŲ KONSULTACIJAS IR KT.) MALONIAI PRAŠOME KREITIS ŽEMIAU NURODYTAIS KONTAKTAIS Į BENDRUOMENINIŲ ŠEIMOS NAMŲ DARBUOTOJUS:

 

RUDILIŲ BŠN:

Regina Šimėnienė tel. 8 676 17 335, el. paštas simeniene.regina@gmail.com

Saulius Kulnickas tel. 8 610 60 642, el. paštas saulkulnas@gmail.com

 

ANTAŠAVOS BŠN: 

Virginija Vanagienė tel. 8 612 89 084, el. paštas virginijavanagiene@gmail.com

Vaida Arlauskienė  tel. 8 618 40 302, el. paštas arlavaida@gmail.com

Zita Aukštikalnienė tel. 8 616 56 657, el. paštas zitauks@gmail.com

 

ADOMYNĖS BŠN:

Aldona Baltutienė tel. 8 656 88 374, el. paštas abaltutiene@gmail.com

Laima Ramaškienė tel. 8 612 32 668, el. paštas laimara00@gmail.com

 

PROJEKTO PARTNERIO ATSTOVO KONTAKTAI:

VŠĮ KUPIŠKIO VAIKŲ DIENOS CENTRAS

Viktorija Gabriūnienė tel. 8 624 71 338, el. paštas kupiskiovdc@gmail.com


 

 

APIE PROJEKTĄ

 

2016 m. pabaigoje Kupiškio rajono savivaldybės administracija ir Europos socialinis fondas pasirašė finansavimo sutartį ES fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ priemonės Nr. 08.4.1-ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ projektui „Kompleksinių paslaugų šeimai teikimas Kupiškio rajono savivaldybėje“ finansuoti (projekto Nr.08.4.1.-ESFA-V-416-01-0006).

Projekto tikslas – įgalinti Kupiškio rajono savivaldybėje gyvenančias šeimas ir (ar) asmenis tinkamai veikti krizinėse situacijose, susijusiose su emocinių, socialinių, vaikų ugdymo, saviraiškos poreikių tenkinimu bei tarpusavio santykiais, sudarant sąlygas gauti kokybiškas kompleksines paslaugas.

Bendruomeninių šeimos namų veiklas organizuoja ir koordinuoja VšĮ Kupiškio vaikų dienos centras.

Projekto metu paslaugos teikiamos trijuose Bendruomeniniuose šeimos namuose, kurie įsikūrė Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universaliame daugiafunkciame centre, Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinės mokyklos skyriuje Antašavos mokykloje-daugiafunkciame centre ir Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos skyriuje Adomynės mokykloje-daugiafunkciame centre.

Kiekvienuose Bendruomeniniuose šeimos namuose nuo 2017 m. sausio mėn. veikia vaikų ir tėvų klubai. Jų veiklų metu nagrinėjamos aktualios šeimų tvarumo, emocinių krizių išgyvenimo, vaikų pažinimo, auklėjimo, užimtumo, emocinės gerovės, ugdymo ir kitos temos. Projekto dalyviams užtikrinamos psichologo paslaugos: teikiamos individualios ir grupinės šeimos konsultacijos. Šeimoms, dalyvaujančioms projekto veiklose, projekto lėšomis užtikrinama vaikų priežiūros paslauga, klientams, kurie neturi galimybės naudotis asmeniniu ar viešuoju transportu, užtikrinamas pavėžėjimas. Šią vasarą jau vyko trys šeimų savaitgalio stovyklos ir viena vasaros stovykla šeimoms, į kurią susirinko visų trijų Bendruomeninių šeimos namų tėvų ir vaikų klubų dalyviai.

Rudenį pradėjome mokymų ciklu, apimančiu šeimos finansų planavimo ir valdymo, sveikos gyvensenos, šeimos teisės, bendravimo šeimoje ir konfliktų valdymo temas. 2018 m. startuos dar viena nauja projekto veikla – pozityvios tėvystės mokymai. Bus formuojamos 8 grupės po 15 asmenų, vienų mokymų trukmė – 48 val.

Norime pasidžiaugti pirmojo pusmečio rezultatais – įvairiose projekto veiklose jau dalyvavo 283 asmenys. Ypatingai pozityviai žmonės vertina psichologų konsultacijas. Psichologo konsultacijų valandomis jau pasinaudojo 161 asmuo.

Sulaukiame dalyvių pastebėjimų, jog įsitraukimas į projekto veiklas padeda jiems ,,geriau jaustis‘‘, ,,sėkmingiau rasti bendrą kalbą su vaikais ir anūkais‘‘, ,,pasitikėti savimi‘‘, ,,išmoksti klausyti ir įsiklausyti‘‘, ,,ištrūkti iš kasdienybės ir išsikalbėti, sužinoti‘‘, ,,kitaip vertinti netinkamą savo vaikų elgesį, atskleisti tokio elgesio priežastis‘‘, ,,lengviau tvarkytis su šeimos bėdomis‘‘ ir panašiai.

Mums, projekto rengėjams ir vykdytojams, šis projektas – viena iš galimybių padėti savivaldybės žmonėms – pavieniams asmenims ir šeimoms.

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Jurgita Trifeldienė, projekto vadovė


 

    Kupiškio rajono savivaldybės Bendruomeniniai šeimos namai

 


 

Kompleksinės paslaugos šeimai


 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-02-15 09:28
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“