Lėvens tvenkinio (Kupiškio marių) sala - Uošvės liežuvis

Leidimai prekiauti ir teikti paslaugas viešose vietose

 

Leidimai išduodami juridiniams ir fiziniams asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą, ir fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos.


LEIDIMUS IŠDUODA


Leidimą prekiauti ir teikti paslaugas Kupiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimu nustatytose viešose vietose išduoda:

  • Kupiškio mieste ir mėnesinį kaimo vietovėje - rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto valdymo skyrius,                                                                               
  • kaimo vietovėje atskiroms dienoms – seniūnijos.      

Leidimas išduodamas laikotarpiui nuo vienos dienos iki vieno mėnesio.


PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOS


Nustatytos viešosios vietos prekybai ir paslaugoms teikti Kupiškio rajone:

1.1. mašinų stovėjimo aikštelė prie pastato K. Šimonio g. 18, Kupiškio mieste;

1.2. prie Pyragių ežero;

 1.3. rekreacinė teritorija Marių g. 9, Aukštupėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje;

1.4. Uošvės Liežuvio sala Lėvens tvenkinyje (renginių metu);          

1.5. prie pastato Gedimino g. 32, Kupiškio mieste (prekybai skintomis gėlėmis);

1.6. Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštė Kupiškio mieste (renginių metu);

1.7. „Kupiškėnų turgaus“ kiemas Žekonio g. 1, Kupiškio mieste (nurodytose prekybos vietose ir iš automobilių pažymėtose vietose);

1.8. Vėžionių rekreacinė teritorija;

1.9. Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos teritorija (renginių metu);

1.10. prie Kupiškio piliakalnio (renginių metu);

1.11. Skapiškio seniūnijoje – prie parduotuvės Varpo g. 1, Skapiškyje;

1.12. Subačiaus seniūnijoje – prie pašto Biržų g. 19, Subačiuje;

1.13. Noriūnų seniūnijoje – prie seniūnijos pastato Sodų g. 1, Noriūnuose;

1.14. Šimonių seniūnijoje – prie pastato Kupiškio g. 6, Šimonyse;

1.15. Alizavos seniūnijoje – prie parduotuvės Biržų g. 24, Alizavoje, ir aikštelė prie pastato Biržų g. 40, Salamiestyje;

1.16. Kupiškio seniūnijoje – mašinų stovėjimo aikštelė prie autobusų stovėjimo stotelės Vabalninko gatvėje, Antašavoje, ir prie pastato Liepų g. 2, Šepetoje.

1.17. Kupiškio tvenkinio Bagdonių sala Bagdonių kaime, Kupiškio seniūnijoje.

2. Nustatyti, kad:

2.1. 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 ir 1.16 papunkčiuose nurodytos prekybos vietos yra ir laikinos prekybos naminiais paukščiais vietos.


Plačiau skaityti:

  Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimas Nr. TS-30 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio rajone“.

 


LEIDIMUI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI


Norint gauti leidimą Ekonomikos ir turto valdymo skyriui ir seniūnui reikia pateikti šiuos dokumentus:

1. fiziniam asmeniui – asmens tapatybės dokumentą;

2. juridiniam asmeniui – įmonės įregistravimo pažymėjimą;

3. vietinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinantį dokumentą;

4. renginių metu – maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą (jeigu tų prekių prekybai jis yra privalomas).


LEIDIMŲ KAINOS


Už leidimo išdavimą nustatytas vietinės rinkliavos mokestis:

1. Kupiškio mieste iš automobilių ir automobilių priekabų:

– 70 Eur mėnesiui,

– 10 Eur vienai dienai;

2. Kupiškio mieste kioskuose, paviljonuose, nuo prekystalių ir iš vežimėlių:

– 30 Eur mėnesiui,

– 5 Eur vienai dienai;

3. renginio prie Kupiškio piliakalnio pirmai dienai – 50 Eur, už kiekvieną kitą dieną – po 25 Eur;

4. kaimo vietovėje iš automobilių ir automobilių priekabų:

– 30 Eur mėnesiui,

– 5 Eur vienai dienai;

5. kaimo vietovėje kioskuose, paviljonuose, nuo prekystalių ir iš vežimėlių:

– 20 Eur mėnesiui,

– 3 Eur vienai dienai;

6. renginio rekreacinėje teritorijoje Marių g. 9, Aukštupėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje, pirmai dienai – 70 Eur, už kiekvieną kitą dieną – po 35 Eur;

7. renginio Kupiškio tvenkinio saloje Uošvės Liežuvyje Aukštupėnų kaime, Kupiškio seniūnijoje, pirmai dienai – 100 Eur, už kiekvieną kitą dieną – po 50 Eur;

8. renginio Vėžionių rekreacinėje teritorijoje, pirmai dienai – 50 Eur, už kiekvieną kitą dieną – po 25 Eur;

9. renginio Kupiškio tvenkinio Bagdonių saloje Bagdonių kaime, Kupiškio seniūnijoje, pirmai dienai – 50 Eur, už kiekvieną kitą dieną – po 25 Eur.


Plačiau skaityti:

1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2004 m. birželio 3 d. sprendimas Nr. TS-138 „Dėl vietinių rinkliavų nuostatų pakeitimo“.

2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimas Nr. TS-120 „Dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešosiose vietose nuostatų pakeitimo“.

3. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 30 d. sprendimas Nr. TS-84 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 19 d. sprendimo Nr. 120 „Dėl vietinės rinkliavos už prekybą ir paslaugų teikimą viešose vietose nuostatų pakeitimo“ pakeitimo“.


UŽ LEIDIMUS NEMOKA


Už leidimų išdavimą imama Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava, išskyrus:

1. prekiaujančius asmeninės nuosavybės ar nuomos (panaudos) sutarties pagrindu valdomuose žemės sklypuose;

2. Lietuvos tautodailininkų sąjungos narius, prekiaujančius savo gaminiais (masinio renginio metu);

3.  rajono gyventojai, prekiaujantys savo išauginta žemės ūkio produkcija ir surinktomis miško ir lauko gėrybėmis (Išskyrus prekybą iš automobilių);

4. Kupiškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų mokinius, prekiaujančius savos gamybos gaminiais (pagal raštišką įstaigų vadovų patvirtinimą).


Plačiau skaityti:

 Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. TS-130 „Dėl prekybos Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių ir leidimų prekiauti Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-06-12 16:38
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“