Kupiškio etnografijos muziejaus parengta virtuali paroda „Antašavos dvaras“

Antašavos dvaras

Antašavos dvaras minimas nuo 1595 metų. XVIII a. dvarą valdė Lietuvos didikų Choinovskių giminė. Iki XVIII a. pab. vietovė buvo vadinta Papyvesių nuo šalia tekėjusio Pyvesos upelio pavadinimo. 1779 m. Papyvesius paveldėjo A. Počobatas. 1791 m. palivarką su gyvenamaisiais ūkiniai trobesiais nupirko bajoras J. Liutkevičius. 1792 m. parduota karininkui H. Antašauskui. Nuo bajorų Antašauskų giminės kilo dvaro, o nuo jo ir vėliau įsikūrusio miestelio pavadinimas. Antašauskų giminės nuosavybėje dvaras išbuvo iki 1888 m., kai Kazimieras Antašauskas dvarą pardavė valstiečiui S. Šimoniui, kuris tais pačiais metais jį užstatė Vilniaus žemės banke. 1915 m. dvarą nupirko P. Brazdžiūnas, vėliau jį paveldėjo gimines. Iki II pasaulinio karo pabaigos rūmai buvo naudojami kaip reprezentacinis gyvenamas pastatas. Pokario metais įsikuria kolūkio valdyba. 1951 m. perduoti švietimo skyriaus žinion. Išlikusi dvaro sodybos išplanavimo struktūra priskirtina koncentruotam centriniam dvarų sodybų tipui. Sodybos užstatymą formuoja sodybos centre išlikusi 2 pastatų grupė: XIX a. pr. prof. Mykolo Šulco projektuoti klasicistiniai dvaro rūmai, Architekto Šulco architektūrai būdinga savitai, lakoniškai interpretuotos klasicistinės architūros formos. Dvaro sodyba apibūdinama kaip ansamblis (tiesa, išlikęs fragmentais) suformuotas naudojant klasicizmo laikotarpiui būdingas kompozicijos priemones ir savybes. Architektūrai būdingas vieningumas, pusiausvyra, racionalumas.Netoli rūmų stovi dviaukštis svirnas, mūrytas iš lauko riedulių ir papuoštas skaldos mozaika, tinkuotais langų apvadais ir antablementu. Sodybos ansambliui dar priklausė ledainė, pirtis, rūsys bei vaisių sandėlis. Sodybos viduryje telkšojo tvenkinys.Dvaro ansamblis – valstybės saugomas architektūros paminklas, parkas – gamtos paminklas ( nuo 1988 ). 1988 m. architektė Ž. Mačionienė parengė architektūrinio ansamblio rekonstrukcijos projektą. 2003 m. dvarą įsigijo nauji šeimininkai. Šiuo metu atliekami paruošiamieji darbai, rengiami techniniai projektai, ketinant restauruoti dvaro rūmus ir svirną bei pritaikyti šiuos pastatus kompleksinio turizmo reikmės (dvaro rūmuose įrengti prabangius nuomojamus gyvenamuosius apartamentus, pokylių sales, konferencijų salę, rūsyje teikti sveikatinimo paslaugas. Dvaro svirną planuojama pritaikyti karčemai ir svečių namams, dvare taip pat ruošiamasi įsteigti turizmo informacijos centrą bei architektui M.Šulcui skirtą ekspoziciją supažindinančią su šio architekto veikla, lietuviškuoju klasicizmu