Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2011 m. I ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2011 m. I ketvirtį


Kupiškio rajono savivaldybės iždas

Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės


Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centras „Varpelis”

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio vaikų lopšelis – darželis „Obelėlė”

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio vaikų lopšelis – darželis „Saulutė”

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelis – darželis

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Subačiaus gimnazija

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Skapiškio vidurinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio Povilo Matulionio pagrindinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio Kupos pradinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Adomynės pagrindinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Alizavos pagrindinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Antašavos pagrindinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Palėvenėlės pagrindinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Rudilių Jono Laužiko pagrindinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Salamiesčio pagrindinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Šimonių pagrindinė mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio muzikos mokykla

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kūno kultūros ir sporto centras

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio rajono pagalbos mokiniui mokytojui ir mokyklai centras

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio etnografijos muziejus

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio jaunimo centras

2011 m. I-ojo ketvirčio finansinės atskaitomybės sutrumpintas aiškinamasis raštas »
Finansinės būklės ataskaita »
Finansavimo sumos (išskyrus pavedimų ir kitas lėšas) pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio kultūros centras

Finansinės būklės ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai

Finansinės būklės ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Finansinės būklės ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Informacijos atnaujinimo data: 2011-06-30

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2012-04-17 16:04
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“