Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2012 m.

2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2012 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. ADV-939 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2012 metų konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“


Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų konsoliduotųjų finansinių atasakitų rinkinys
(parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus) »

 

Kupiškio rajono savivaldybės iždas


 Kupiškio rajono savivaldybės administracija


 Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondas

 

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

 

 

Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės


2012 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai (parengti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus):

 
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2013-12-04 13:52
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“