Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2013 m.

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. ADV-731 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2013 metų konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo
 

Kupiškio rajono savivaldybės

(parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus) Kupiškio rajono savivaldybės iždas


Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondas


Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba


Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės

 

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai (parengti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus):

 

Kupiškio etnografijos muziejus »

Kupiškio jaunimo centras »

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai »

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras »

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba »

Kupiškio socialinių paslaugų centras »

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras »

Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė »

 

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija »

Kupiškio rajono Subačiaus gimnazija »

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija »

Kupiškio rajono Adomynės pagrindinė mokykla »

Kupiškio rajono Alizavos pagrindinė mokykla »

Kupiškio rajono Antašavos pagrindinė mokykla »

Kupiškio rajono Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla »

Kupiškio rajono Rudilių Jono Laužiko pagrindinė mokykla »

Kupiškio rajono Salamiesčio pagrindinė mokykla »

Kupiškio rajono Skapiškio pagrindinė mokykla »

Kupiškio rajono Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla »

Kupiškio rajono Šimonių pagrindinė mokykla »

Kupiškio Kupos pradinė mokykla »

Kupiškio mokykla „Varpelis” »

Kupiškio vaikų lopšelis – darželis „Obelėlė” »

Kupiškio vaikų lopšelis – darželis „Saulutė” »

Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelis – darželis »

Kupiškio meno mokykla »

Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centras »

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba »

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2014-05-25 15:11
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“