Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2014 m.

 

2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 7 d. įsakymas Nr. ADV-792 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2014 metų konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“


 

Kupiškio rajono savivaldybės

(parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus)



 Kupiškio rajono savivaldybės iždas


Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondas


Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba


Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės

 

2014 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai (parengti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus):

 


 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2015-06-06 23:20
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“