Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2015 m.


Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. lapkričio 4 d. įsakymas Nr. ADV-696 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2015 metų konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės

(parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus)


 Kupiškio rajono savivaldybės iždas


Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondas


Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

 

 

Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės


2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai (parengti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus):

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2016-06-16 13:37
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“