Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2016 m.


Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. ADV-730 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2016 metų konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės

(parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus)

 
 Kupiškio rajono savivaldybės iždas

 
Kupiškio rajono savivaldybės administracija

  
Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba


Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės
2016 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai (parengti pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus):

      


Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2017-09-19 10:04
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“