Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2017 m.

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymas Nr. ADV-842 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2017 metų konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“


 

Kupiškio rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. liepos 16 d.  audito išvada Nr. K5-2 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017 metų konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, Savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo“

 


 

Kupiškio rajono savivaldybės

    2017 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys


 Kupiškio rajono savivaldybės iždas

    2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys


 
Kupiškio rajono savivaldybės administracija

    2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 
Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

    2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys


Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės
2017 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai:

 Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2018-09-24 12:59
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“