Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2018 m.

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. ADV-788 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų 2018 metų konsoliduotosioms ataskaitoms rengti sąrašo patvirtinimo“Kupiškio rajono savivaldybės

2018 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys


Kupiškio rajono savivaldybės iždas

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 
Kupiškio rajono savivaldybės administracija

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

 
Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys


Savivaldybei pavaldžios įstaigos ir įmonės
2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkiniai:

Kupiškio etnografijos muziejus »

Kupiškio jaunimo centras »

Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centras »

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba »

Kupiškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka »

Kupiškio socialinių paslaugų centras »

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai »

Viešoji įstaiga Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centras »

Viešoji įstaiga Kupiškio ligoninė »
    

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija »

Kupiškio r. Subačiaus gimnazija »

Kupiškio Povilo Matulionio progimnazija »

Kupiškio r. Alizavos pagrindinė mokykla »

Kupiškio r. Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla »

Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalus daugiafunkcis centras »

Kupiškio r. Salamiesčio pagrindinė mokykla »

Kupiškio r. Skapiškio pagrindinė mokykla »

Kupiškio r. Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla »

Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla »

Kupiškio mokykla „Varpelis” »

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Obelėlė” »

Kupiškio vaikų lopšelis-darželis „Saulutė” »

Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelis-darželis »

Kupiškio meno mokykla »

Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centras »

Kupiškio r. švietimo pagalbos tarnyba »

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2019-05-31 16:00
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“