Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2019 m.

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 8 d. įsakymas Nr. ADV-766 „Dėl 2019 metų Kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir (arba) finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, sąrašo patvirtinimo“

 


 

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2019 metus

 

Kupiškio rajono savivaldybė
2019 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės iždas

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

Kupiškio rajono savivaldybės kotrolės ir audito tarnyba

Finansinių ataskaitų rinkinys

 


Pavaldūs viešojo sektoriaus subjektai savo finansinių ataskaitų rinkinį skelbia savo interneto svetainėje. Jei viešojo sektoriaus subjektas savo interneto svetainės neturi, finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-07-31 11:15
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“