Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2020 m. III ketvirtis

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2020 m. III ketvirtį

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės iždas

Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita
Veiklos rezultatų ataskaita
Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės kotrolės ir audito tarnyba

 

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Finansinių ataskaitų rinkinys

 


Pavaldūs viešojo sektoriaus subjektai savo finansinių ataskaitų rinkinį skelbia savo interneto svetainėje. Jei viešojo sektoriaus subjektas savo interneto svetainės neturi, finansinių ataskaitų rinkinys skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje.

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2020-12-16 23:16
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“