Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2020 m.

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 5 d. įsakymas Nr. ADV-766 „Dėl 2020 metų kupiškio rajono savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir viešojo sektoriaus subjektų, atsakingų už konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio ir (arba) finansinių ataskaitų rinkinio parengimą, sąrašo patvirtinimo“


 

Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2020 metus 

 

Kupiškio rajono savivaldybė
2020 metų konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinys

 

Kupiškio rajono savivaldybės iždas

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės kotrolės ir audito tarnyba

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2021-06-03 11:31
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“