Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

2010 m.

2010 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų dinansinių atasakitų rinkinys (parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus) »

 


Finansinių ataskaitų rinkiniai už 2010 metus


Kupiškio rajono savivaldybės iždas

Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

Finansinės būklės ataskaita»
Veiklos rezultatų ataskaita»
Grynojo turto pokyčio ataskaita»
Pinigų srautų ataskaita»

 

Kupiškio rajono savivaldybės privatizavimo fondas

Finansinės būklės ataskaita»
Veiklos rezultatų ataskaita»
Grynojo turto pokyčių ataskaita»
Pinigų srautų ataskaita»

 

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Finansinės būklės ataskaita»
Veiklos rezultatų ataskaita»
Pinigų srautų ataskaita»

 

SAVIVALDYBEI PAVALDŽIOS ĮSTAIGOS IR ĮMONĖS

 

Kupiškio etnografijos muziejus

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio jaunimo centras

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio vaikų ir jaunimo ugdymo centras „Varpelis”

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio vaikų lopšelis – darželis „Obelėlė”

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio vaikų lopšelis – darželis „Saulutė”

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio rajono Subačiaus vaikų lopšelis – darželis

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazija

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Subačiaus gimnazija

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Skapiškio vidurinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio Povilo Matulionio pagrindinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio Kupos pradinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Adomynės pagrindinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Alizavos pagrindinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Antašavos pagrindinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Noriūnų Jono Černiaus pagrindinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Palėvenėlės pagrindinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Rudilių Jono Laužiko pagrindinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Salamiesčio pagrindinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Šepetos Almos Adamkienės pagrindinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Šimonių pagrindinė mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio muzikos mokykla

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kūno kultūros ir sporto centras

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio rajono pagalbos mokiniui mokytojui ir mokyklai centras

Aiškinamasis raštas prie 2010 metų finansinų ataskaitų rinkinio »
Aiškinamojo rašto priedai »
Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio kultūros centras

Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namai

Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio socialinių paslaugų centras

Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

 

Kupiškio rajono savivaldybės priešgaisrinė tarnyba

Finansinės būklės ataskaita »
Grynojo turto pokyčių ataskaita »
Pinigų srautų ataskaita »
Veiklos rezultatų ataskaita »

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, www@kupiskis.lt
Informacija atnaujinta: 2011-12-02 09:43
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“