Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Kupiškio krašto garbės pilietis

 

 

Kupiškio krašto Garbės piliečio vardai  Savivaldybės tarybos sprendimu
suteikti šiems asmenims:

 

 

 

Virgilijui Aleknai  – Sidnėjaus olimpiados čempionui (2001- 06-21, Nr. 101),
 
Kazimierui Baronui – Raguvos parapijos klebonui (2001- 06-21, Nr. 101),
 
Klemensui Gutauskui – monsinjorui, Kupiškio bažnyčios garbės klebonui (2001- 06-21, Nr. 101),
 
Felicijai Jakutytei
 – nusipelniusiai mokytojai, Valstybės premijos laureatei (2001- 06-21, Nr. 101),
 
Vytautui Merkiui
 – istorikui, akademikui (2001- 06-21, Nr. 101),
 
Adomui Petrauskui – kraštotyrininkui ir muziejininkui   (2001- 06-21, Nr. 101),
  
Klementinai Vosylytei – kalbininkei, humanitarinių mokslų daktarei (2008-04-24, Nr. TS- 99),
 
Bronislavai Jacevičiūtei-Jėčiūtei – tapytojai  (2008-04-24, Nr. TS-100).

Informaciją atnaujino: Stasė Krestovienė, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2013-08-16 11:42
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“