Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginis veiklos planas

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 21 d. Nr. TS-22

Kupiškis

 

 

 Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono savivaldybės strateginio planavimo grupės 2018 m. vasario 2 d. protokolą Nr. 1, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

 2. Pripažinti netekusiais galios:

 2.1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimą Nr. TS-40 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“;

 2.2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimą Nr. TS-228 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“;

 2.3. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. TS-274 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“;

 2.4. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. TS-298 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2017–2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ .

 3. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

 

Savivaldybės  meras                          Dainius Bardauskas


 

Kupiškio rajono savivaldybės 2018–2020 metų strateginį veiklos planas

 

  Tarybos sprendimas Teisės aktų registre »
Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2018-03-13 14:40
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“