Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė
Kupiškio rajono savivaldybės administracija


Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             
Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Apklausos                       

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas

 KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016–2018 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 28 d. Nr. TS-115

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 103 straipsniu ir 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo priežiūros komisijos 2016 m. balandžio 20 d. protokolą Nr. 1, Kupiškio rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                        Dainius Bardauskas

 


 

 

Tarybos sprendimas ir sprendimo pakeitimai

 

1. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-04-28 sprendimas Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“

 

2. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimas Nr. TS-175  „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (negalioja nuo 2016-12-28)

 

3. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-09-08 sprendimas Nr. TS-230 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“ (negalioja nuo 2016-12-28)

 

4. Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimas Nr. TS-338 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. TS-115 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“
Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginis veiklos planas (aktuali redakcija)


Kupiškio rajono savivaldybės 2016–2018 metų strateginio veiklos plano  įgyvendinimo 2016 metais ataskaita


 

Informaciją atnaujino: Informacinės sistemos administratorius, [email protected]
Informacija atnaujinta: 2017-07-25 14:53
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“