Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą

KONKURSAI IR ATRANKOS


 

Valstybės tarnybos departamento skelbimai apie konkursus į valstybės tarnautojų pareigas 

 

Prašymai dalyvauti centralizuotai VTD vykdomame konkurse į karjeros valstybės tarnautojo pareigas priimami

10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo VTD interneto svetainėje dienos.

 

Svarbu! Asmenys, norėdami dalyvauti konkurse,  konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

1. prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami identifikuoti asmenį Sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas;

2. sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą;


3. užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną (atsisiųsti)  ir  Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją (atsisiųsti).

 

Dokumentai pildomi ir teikiami tik per Sistemą!


Svarbu! Konkursuose ir atrankose bus taikomi vertinimo kriterijai ir metodai, patvirtinti Priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176 ,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo įgyvendinimo“, 38 punktu ir 46 punktu.

Daugiau apie galimus pretendentų vertinimo komisijoje kriterijus ir metodus rasite čia.

 


 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“