Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 

Balsavimo rezultatai

 

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

 

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio,

įvyksiančio 2020 m. rugsėjo 10 d. 9 val.

realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis


D A R B O T V A R K Ė


Eil. Nr.

Antraštė

Projekto

Nr.

Pranešėjas

  1.  

Dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“, išdavimo

TSP-202

Raimonda Simanavičiūtė
2. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centralizuotai

TSP-206

Jolanta Balaišienė

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-6 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro padalinių reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkų 2017–2020 metų priemonių plano pakeitimo“ pakeitimo

TSP-228

Jurgita Trifeldienė

 4.

Dėl leidimo Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centrui tapti Lietuvos irklavimo federacijos nariu

TSP-235

Jurgita Trifeldienė

 5.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. TS-72 „Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2020–2021 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

TSP-239

Jurgita Trifeldienė

 6.

Dėl pritarimo projekto „Rokiškio rajono, Kupiškio rajono ir Visagino savivaldybių mokyklų sveikatos kabinetų atnaujinimas“ įgyvendinimui

TSP-217

Arūnas Valintėlis

 7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-224

Arūnas Valintėlis

 8.

Dėl kieto kuro (malkų) kainos nustatymo

TSP-209

Laima Bartulienė

 9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimo Nr. TS-183 „Dėl Apgyvendinimo Kupiškio savarankiško gyvenimo namuose ir mokėjimo už suteiktas paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-211

Laima Bartulienė

10.   

Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo

TSP-212

Laima Bartulienė

11.   

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-200

Mažvydas Šalkauskas

12.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-201

Mažvydas Šalkauskas

13.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-282 „Dėl Parduodamų Kupiškio rajono savivaldybės būstų ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-203

Mažvydas Šalkauskas

14.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-204

Mažvydas Šalkauskas

15.   

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-207

Mažvydas Šalkauskas

16.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą

TSP-218

Mažvydas Šalkauskas

17.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-219

Mažvydas Šalkauskas

18.   

Dėl pritarimo dovanojimo sutarties sudarymui

TSP-220

Mažvydas Šalkauskas

19.   

Dėl leidimo viešajai įstaigai Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centrui parduoti administracinės paskirties patalpas

TSP-221

Mažvydas Šalkauskas

20.   

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-223

Mažvydas Šalkauskas

21.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-289 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Kupiškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-229

Mažvydas Šalkauskas

22.   

Dėl Kupiškio rajono tarybos 1998 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. 153 „Dėl rajono bendro naudojimo teritorijų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-236

Mažvydas Šalkauskas

23.   

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2021 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo

TSP-210

Reda Totorienė

24.   

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro finansinių normatyvų patvirtinimo

TSP-225

Reda Totorienė

25.   

Dėl garantijos suteikimo

TSP-227

Reda Totorienė

26.   

Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-237

Reda Totorienė

27.   

Dėl Kupiškio r. Rudilių Jono Laužiko universalaus daugiafunkcio centro darbuotojų pareigybių skaičiaus

TSP-238

Reda Totorienė

28.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

TSP-208

Reda Totorienė

29.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-226

Reda Totorienė

30.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. TS-162 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės teritorijos tvarkymo ir švaros taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-215

Raminta Morkūnaitė

31.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. TS-30 „Dėl viešųjų vietų prekybai ir paslaugoms teikti nustatymo Kupiškio rajone“ pakeitimo

TSP-216

Raminta Morkūnaitė

32.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2001 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. 38 „Dėl vietinių rinkliavų“ pakeitimo

TSP-232

Raminta Morkūnaitė

33.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-233

Raminta Morkūnaitė

34.   

Dėl priedo mokėjimo Dainiui Bardauskui už tarnybos Lietuvos valstybei stažą

TSP-214

Snieguolė Vairienė

35.   

Dėl priedo mokėjimo Algirdui Notkui už tarnybos Lietuvos valstybei stažą

TSP-213

Snieguolė Vairienė

36.   

Dėl priedo mokėjimo Ingridai Bernatavičienei už tarnybos Lietuvos valstybei stažą

TSP-205

Snieguolė Vairienė

37.   

Dėl tarnybinio nusižengimo

TSP-222

Gintarė Balanoškaitė-Skardžiuvienė

 

Papildomas klausimas. Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos (TSP-240; Mažvydas Šalkauskas)


Klausimas aptarti „Dėl padėties Baltarusijos Respublikoje“.

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“