Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Balsavimo rezultatai

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis

 


 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio,

įvyksiančio 2020 m. spalio 29 d. 9 val.

realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

 1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-264

Raminta Morkūnaitė

 2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 28 d. sprendimo Nr. TS-278 „Dėl projektų pagal finansinę priemonę „Paskolos savivaldybių pastatų modernizavimui, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ įgyvendinimo“ pakeitimo

TSP-241

Arūnas Valintėlis

 3.

Dėl Panevėžio regiono plėtros tarybos steigimo

TSP-262

Arūnas Valintėlis

 4.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-244

Jurgita Trifeldienė

 5.

Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus nuostatų patvirtinimo

TSP-246

Jurgita Trifeldienė

 6.

Dėl Kupiškio etnografijos muziejaus atlygintinai teikiamų paslaugų sąrašo ir jų kainų patvirtinimo

TSP-245

Jurgita Trifeldienė

 7.

Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui

TSP-254

Jurgita Trifeldienė

 8.

Dėl Kupiškio rajono švietimo įstaigų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-255

Jurgita Trifeldienė

 9.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-185 „Dėl Įmokos už vaikų išlaikymo paslaugą Kupiškio rajono savivaldybės ugdymo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-259

Jurgita Trifeldienė

 10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 28 d. sprendimo Nr. TS-138 „Dėl Socialinių išmokų ir kompensacijų teikimo nepinigine forma tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-242

Laima Bartulienė

 11.

Dėl Transporto paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-250

Laima Bartulienė

 12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo Savivaldybės viešosioms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-243

Mažvydas Šalkauskas

 13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-40 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-249

Mažvydas Šalkauskas

 14.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-252

Mažvydas Šalkauskas

 15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-112 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn“   pakeitimo

TSP-253

Mažvydas Šalkauskas

 16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų patvirtinimo

TSP-256

Mažvydas Šalkauskas

 17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-257

Mažvydas Šalkauskas

 18.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-260

Mažvydas Šalkauskas

 19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 20 d. sprendimo Nr. TS- 51 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Kupiškio rajono savivaldybės vietinės reikšmės viešiesiems keliams ir vietinės reikšmės vidaus keliams, nepriskirtiems viešiesiems keliams, tiesti, taisyti (remontuoti), rekonstruoti, prižiūrėti, saugaus eismo sąlygoms užtikrinti paskirstymo 2020 metais“ pakeitimo

TSP-263

Mažvydas Šalkauskas

 20.

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso organizavimo

TSP-265

Mažvydas Šalkauskas

 21.

Dėl kitos paskirties žemės sklypo Kupiškio r. sav., Alizavos sen., Nodiejiškių k., formavimo projekto rengimo

TSP-266

Mažvydas Šalkauskas

 22.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. TS-213 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn“ pakeitimo

TSP-267

Mažvydas Šalkauskas

 23.

Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose 2020–2021 mokslo metais

TSP-247

Reda Totorienė

 24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-120 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro išlaidų normatyvų“ pakeitimo

TSP-248

Reda Totorienė

 25.

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-251

Reda Totorienė

 26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-261

Reda Totorienė

 27.

Dėl leidimo naudoti netarnybinį automobilį tarnybos reikmėms ir kompensacijos dydžio nustatymo

TSP-258

Reda Totorienė

 

 

 Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“