Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Balsavimo rezultatai

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis 

 

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio,

įvyksiančio 2020 m. gruodžio 10 d. 9 val.

realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

 1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

TSP-301

Irmantas Gudas

 2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centralizuotai“ pakeitimo

TSP-299

Jolanta Balaišienė

 3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl 2020 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-268

Rimantas Bimbiris

 4.

Dėl tarnybinio nusižengimo

TSP-283

Asta Visockienė

 5.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

TSP-304

Karina Vasiljeva

 6.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės įstatų patvirtinimo

TSP-303

Karina Vasiljeva

 7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-274

Karina Vasiljeva

 8.

Dėl Kupiškio jaunimo centro nuostatų patvirtinimo

TSP-270

Jurgita Trifeldienė

 9.

Dėl Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal ugdymo programas sąrašo patvirtinimo

TSP-272

Jurgita Trifeldienė

 10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjo veiklos kokybės išorinio vertinimo patvirtinimo

TSP-273

Jurgita Trifeldienė

 11

Dėl pritarimo paraiškų teikimui ir pareigybių išlaikymui

TSP-281

Jurgita Trifeldienė

 .12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-56 ,,Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą Kupiškio meno mokykloje mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

TSP-290

Jurgita Trifeldienė

 13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-5 ,,Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

TSP-291

Jurgita Trifeldienė

 14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-298

Jurgita Trifeldienė

 15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-284

Laima Bartulienė

 16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo

TSP-285

Laima Bartulienė

 17.

Dėl tarnybinio nusižengimo

TSP-286

Julius Panka

 18.

Dėl pritarimo projekto „Maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas Panevėžio regione“ įgyvendinimui

TSP-280

Arūnas Valintėlis

 19.

Dėl pritarimo projekto „Mobiliai 2021“ įgyvendinimui

TSP-287

Arūnas Valintėlis

 20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-288

Arūnas Valintėlis

 21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl pritarimo projekto „Pastato Gedimino g. 53b, Kupiškyje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui“ įgyvendinimui“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-296

Arūnas Valintėlis

 22.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

TSP-275

Mažvydas Šalkauskas

 23.

Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-276

Mažvydas Šalkauskas

 24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-279

Mažvydas Šalkauskas

 25.

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui

TSP-289

Mažvydas Šalkauskas

 26.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-292

Mažvydas Šalkauskas

 27.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-293

Mažvydas Šalkauskas

 28.

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei

TSP-294

Mažvydas Šalkauskas

 29.

Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

TSP-297

Mažvydas Šalkauskas

 30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl patalpų panaudos“ pakeitimo

TSP-300

Mažvydas Šalkauskas

 31.

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

TSP-269

Reda Totorienė

 32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

TSP-271

Reda Totorienė

 33.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio didinimo dydžio nustatymo

TSP-277

Reda Totorienė

 34.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio didinimo dydžio nustatymo

TSP-278

Reda Totorienė

 35.

Dėl ilgalaikės paskolos

TSP-282

Reda Totorienė

 36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-295

Reda Totorienė

 37.

Dėl tarnybinio nusižengimo

TSP-302

Daiva Aleksandravičienė

 

 

PAPILDOMA DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

1.

Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui

TSP-305

Jurgita Trifeldienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“ papildymo

TSP-306

Mažvydas Šalkauskas

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-37

Reda Totorienė

 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“