Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Balsavimo rezultatai

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 

Savivaldybės tarybos posėdžio vaizdo įrašas II dalis 

 

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio,

įvyksiančio 2020 m. gruodžio 10 d. 9 val.

realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

 1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų korupcijos prevencijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinimo

TSP-301

Irmantas Gudas

 2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugsėjo 10 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės įstaigų buhalterinės apskaitos tvarkymo centralizuotai“ pakeitimo

TSP-299

Jolanta Balaišienė

 3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-16 „Dėl 2020 metais valstybės lėšomis, skirtomis Savivaldybės biudžetui, finansuojamų melioracijos darbų preliminarinio sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-268

Rimantas Bimbiris

 4.

Dėl tarnybinio nusižengimo

TSP-283

Asta Visockienė

 5.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro įstatų patvirtinimo

TSP-304

Karina Vasiljeva

 6.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės įstatų patvirtinimo

TSP-303

Karina Vasiljeva

 7.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 12 d. sprendimo Nr. TS-326 „Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės struktūros, valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-274

Karina Vasiljeva

 8.

Dėl Kupiškio jaunimo centro nuostatų patvirtinimo

TSP-270

Jurgita Trifeldienė

 9.

Dėl Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal ugdymo programas sąrašo patvirtinimo

TSP-272

Jurgita Trifeldienė

 10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo teikėjo veiklos kokybės išorinio vertinimo patvirtinimo

TSP-273

Jurgita Trifeldienė

 11

Dėl pritarimo paraiškų teikimui ir pareigybių išlaikymui

TSP-281

Jurgita Trifeldienė

 .12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. TS-56 ,,Dėl Mokesčio už neformalųjį švietimą Kupiškio meno mokykloje mokėjimo ir lengvatų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

TSP-290

Jurgita Trifeldienė

 13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-5 ,,Dėl Kupiškio r. kūno kultūros ir sporto centro atlygintinai teikiamų paslaugų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo

TSP-291

Jurgita Trifeldienė

 14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-298

Jurgita Trifeldienė

 15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-284

Laima Bartulienė

 16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo

TSP-285

Laima Bartulienė

 17.

Dėl tarnybinio nusižengimo

TSP-286

Julius Panka

 18.

Dėl pritarimo projekto „Maisto / virtuvės atliekų apdorojimo pajėgumų sukūrimas Panevėžio regione“ įgyvendinimui

TSP-280

Arūnas Valintėlis

 19.

Dėl pritarimo projekto „Mobiliai 2021“ įgyvendinimui

TSP-287

Arūnas Valintėlis

 20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-26 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-288

Arūnas Valintėlis

 21.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-189 „Dėl pritarimo projekto „Pastato Gedimino g. 53b, Kupiškyje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui“ įgyvendinimui“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-296

Arūnas Valintėlis

 22.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biurui

TSP-275

Mažvydas Šalkauskas

 23.

Dėl nešiojamųjų kompiuterių perėmimo Savivaldybės nuosavybėn ir jų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-276

Mažvydas Šalkauskas

 24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-195 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-279

Mažvydas Šalkauskas

 25.

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centrui

TSP-289

Mažvydas Šalkauskas

 26.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-292

Mažvydas Šalkauskas

 27.

Dėl negyvenamųjų patalpų panaudos

TSP-293

Mažvydas Šalkauskas

 28.

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Kupiškio ligoninei

TSP-294

Mažvydas Šalkauskas

 29.

Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo

TSP-297

Mažvydas Šalkauskas

 30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. TS-76 „Dėl patalpų panaudos“ pakeitimo

TSP-300

Mažvydas Šalkauskas

 31.

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

TSP-269

Reda Totorienė

 32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų užimtumo didinimo programos patvirtinimo

TSP-271

Reda Totorienė

 33.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio didinimo dydžio nustatymo

TSP-277

Reda Totorienė

 34.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio didinimo dydžio nustatymo

TSP-278

Reda Totorienė

 35.

Dėl ilgalaikės paskolos

TSP-282

Reda Totorienė

 36.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-46 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-295

Reda Totorienė

 37.

Dėl tarnybinio nusižengimo

TSP-302

Daiva Aleksandravičienė

 

 

PAPILDOMA DARBOTVARKĖ

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

1.

Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui

TSP-305

Jurgita Trifeldienė

2.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. TS-307 „Dėl Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose namuose 2013–2020 metų programos pakeitimo“ papildymo

TSP-306

Mažvydas Šalkauskas

3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. TS-169 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2020 metų sąmatos patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-37

Reda Totorienė

 

 

Sprendimų projektai Teisės aktų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“