Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2021 m. balandžio 29 d. 9 val.

nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

  1.  

Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-126

Lina Buitvydaitė

2.  

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-133

Raimundas Martinėlis

3.  

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-135

Julius Panka

4.  

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-115

Virgilijus Braknys

5.  

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-116

Vingaudas Šarmaitis

6.  

Dėl pritarimo UAB „Kupiškio vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-119

Vidas Zulonas

7.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl Panevėžio regiono plėtros tarybos steigimo“ pakeitimo

TSP-129

Arūnas Valintėlis

8.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

TSP-127

Laima Bartulienė

9.  

Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui

TSP-109

Jurgita Trifeldienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-114

Jurgita Trifeldienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

TSP-124

Irmantas Gudas

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-139

Irmantas Gudas

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-295 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-117

Mažvydas Šalkauskas

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-118

Mažvydas Šalkauskas

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-118 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“ pakeitimo

TSP-123

Mažvydas Šalkauskas

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-140

Mažvydas Šalkauskas

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-111

Mažvydas Šalkauskas

18.

Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-122

Mažvydas Šalkauskas

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-132

Mažvydas Šalkauskas

20.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį
Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungai

TSP-134

Mažvydas Šalkauskas

21.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

TSP-137

Mažvydas Šalkauskas

22.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

 TSP-141

Mažvydas Šalkauskas

23.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-110

Reda Totorienė

24.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-108

Reda Totorienė

25.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio maksimalaus dydžio nustatymo

TSP-107

Reda Totorienė

26.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės banko sąskaitos

TSP-125

Reda Totorienė

27.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-112

Reda Totorienė

28.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio maksimalaus dydžio nustatymo

TSP-113

Reda Totorienė

29.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

TSP-136

Reda Totorienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo   ir indeksuotų kainų   patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-130

Reda Totorienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-131

Reda Totorienė

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

TSP-128

Raminta Morkūnaitė

33.

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kupiškio rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo

TSP-138

Raminta Morkūnaitė

34.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Renginių organizavimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 TSP-142

Raminta Morkūnaitė

35.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-121

Kęstutis Jakštas

36.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-120

Dainius Bardauskas

 

 

PAPILDOMA DARBOTVARKĖ

 

1 papildomas klausimas

Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

TSP-144

Raminta Morkūnaitė

2 papildomas klausimas

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl delegavimo į Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdymo organus“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-145

Arūnas Valintėlis

3 papildomas klausiams

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. TS-292 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio didinimo dydžio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-146

Reda Totorienė

 

 
 

 

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“