Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2021 m. balandžio 29 d. 9 val.

nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

  1.  

Dėl pritarimo Kupiškio socialinių paslaugų centro 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-126

Lina Buitvydaitė

2.  

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-133

Raimundas Martinėlis

3.  

Dėl pritarimo viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-135

Julius Panka

4.  

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio autobusų parkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-115

Virgilijus Braknys

5.  

Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Kupiškio komunalininkas“ 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-116

Vingaudas Šarmaitis

6.  

Dėl pritarimo UAB „Kupiškio vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-119

Vidas Zulonas

7.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 29 d. sprendimo Nr. TS-234 „Dėl Panevėžio regiono plėtros tarybos steigimo“ pakeitimo

TSP-129

Arūnas Valintėlis

8.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimo

TSP-127

Laima Bartulienė

9.  

Dėl pritarimo paraiškos teikimui ir projekto įgyvendinimui

TSP-109

Jurgita Trifeldienė

10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-114

Jurgita Trifeldienė

11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-208 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos etikos komisijos sudarymo“ pakeitimo

TSP-124

Irmantas Gudas

12.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-139

Irmantas Gudas

13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-295 „Dėl Individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo arba prijungimo prie magistralinių nuotekų tinklų dalinio finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-117

Mažvydas Šalkauskas

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės infrastruktūros plėtros rėmimo programos komisijos darbo reglamento ir komisijos sudėties patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-118

Mažvydas Šalkauskas

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-118 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ar kitų nekilnojamųjų daiktų pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti komisijos sudarymo“ pakeitimo

TSP-123

Mažvydas Šalkauskas

16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-140

Mažvydas Šalkauskas

17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-111

Mažvydas Šalkauskas

18.

Dėl materialaus ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-122

Mažvydas Šalkauskas

19.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-132

Mažvydas Šalkauskas

20.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį
Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungai

TSP-134

Mažvydas Šalkauskas

21.

Dėl nekilnojamojo turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo

TSP-137

Mažvydas Šalkauskas

22.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

 TSP-141

Mažvydas Šalkauskas

23.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-110

Reda Totorienė

24.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-108

Reda Totorienė

25.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio maksimalaus dydžio nustatymo

TSP-107

Reda Totorienė

26.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės banko sąskaitos

TSP-125

Reda Totorienė

27.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo

TSP-112

Reda Totorienė

28.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio maksimalaus dydžio nustatymo

TSP-113

Reda Totorienė

29.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

TSP-136

Reda Totorienė

30.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 20 d. sprendimo Nr. TS-11 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo   ir indeksuotų kainų   patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-130

Reda Totorienė

31.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-131

Reda Totorienė

32.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-86 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos kontrolės komiteto sudarymo“ pakeitimo

TSP-128

Raminta Morkūnaitė

33.

Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo organizuoti komercinius renginius Kupiškio rajono savivaldybei priklausančiose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose išdavimą nuostatų patvirtinimo

TSP-138

Raminta Morkūnaitė

34.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-29 „Dėl Renginių organizavimo Kupiškio rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 TSP-142

Raminta Morkūnaitė

35.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-121

Kęstutis Jakštas

36.

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės mero 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-120

Dainius Bardauskas

 

 

PAPILDOMA DARBOTVARKĖ

 

1 papildomas klausimas

Dėl pritarimo Bendradarbiavimo sutarties pasirašymui

TSP-144

Raminta Morkūnaitė

2 papildomas klausimas

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl delegavimo į Kupiškio rajono vietos veiklos grupės valdymo organus“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-145

Arūnas Valintėlis

3 papildomas klausiams

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 10 d. sprendimo Nr. TS-292 „Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio didinimo dydžio nustatymo“ pripažinimo netekusiu galios

TSP-146

Reda Totorienė

 

 
 

 

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“