Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Balsavimo rezultatai  

 

 

Savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 

 

Savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas II dalis

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2021 m. gegužės 27 d. 9 val.

nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

 

  1.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-173

Raminta Morkūnaitė

2.   

Dėl pritarimo Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-147

Vytautas Koženiauskas

3.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

TSP-171

Irmantas Gudas

4.   

Dėl Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos sąlygų aprašo patvirtinimo

TSP-153

Jurgita Trifeldienė

5.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-155

Jurgita Trifeldienė

6.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2021–2025 metų vidaus struktūros pertvarkos plano patvirtinimo

TSP-169

Jurgita Trifeldienė

7.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-160

Saulius Kareiva

8.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programai lėšų skirstymo komisijos sudarymo ir ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programai lėšų paskirstymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-161

Saulius Kareiva

9.   

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-148

Mažvydas Šalkauskas

10. 

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-149

Mažvydas Šalkauskas

11. 

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

TSP-150

Mažvydas Šalkauskas

12. 

Dėl pritarimo daugiabučių gyvenamųjų namų įtraukimui į Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose programą

TSP-156

Mažvydas Šalkauskas

13. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-159

Mažvydas Šalkauskas

14. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-197 „Dėl AB „Panevėžio energija“ 2019–2022 metais planuojamų investicijų Kupiškio šilumos tinklų rajone derinimo“ pakeitimo

TSP-162

Mažvydas Šalkauskas

15. 

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso organizavimo

TSP-163

Mažvydas Šalkauskas

16. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

TSP-152

Mažvydas Šalkauskas

17. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-199 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžių nustatymo” pakeitimo

TSP-164

Mažvydas Šalkauskas

18. 

Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Kupiškio rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo

TSP-166

Mažvydas Šalkauskas

19. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžių nustatymo

TSP-167

Mažvydas Šalkauskas

20. 

Dėl materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

TSP-172

Mažvydas Šalkauskas

21. 

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo

TSP-151

Reda Totorienė

22. 

Dėl Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-154

Reda Totorienė

23. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

TSP-168

Reda Totorienė

24. 

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje

TSP-170

Snieguolė Vairienė

25. 

Dėl priemokos skyrimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Ingridai Bernatavičienei

TSP-158

Snieguolė Vairienė

26. 

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-165

Vilma Mažeikienė

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“