Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Balsavimo rezultatai  

 

 

Savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 

 

Savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas II dalis

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2021 m. gegužės 27 d. 9 val.

nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

 

  1.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-173

Raminta Morkūnaitė

2.   

Dėl pritarimo Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-147

Vytautas Koženiauskas

3.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo vertinimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo

TSP-171

Irmantas Gudas

4.   

Dėl Kupiškio r. Šimonių pagrindinės mokyklos reorganizavimo prijungimo būdu prie Kupiškio Povilo Matulionio progimnazijos sąlygų aprašo patvirtinimo

TSP-153

Jurgita Trifeldienė

5.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-155

Jurgita Trifeldienė

6.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kultūros centro 2021–2025 metų vidaus struktūros pertvarkos plano patvirtinimo

TSP-169

Jurgita Trifeldienė

7.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-136 „Dėl Savivaldybės bendruomeninių organizacijų tarybos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-160

Saulius Kareiva

8.   

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. TS-299 „Dėl Ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programai lėšų skirstymo komisijos sudarymo ir ūkininkų ir žemės ūkio kooperatyvų rėmimo programai lėšų paskirstymo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-161

Saulius Kareiva

9.   

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-148

Mažvydas Šalkauskas

10. 

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-149

Mažvydas Šalkauskas

11. 

Dėl turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

TSP-150

Mažvydas Šalkauskas

12. 

Dėl pritarimo daugiabučių gyvenamųjų namų įtraukimui į Energinio efektyvumo didinimo Kupiškio rajono savivaldybės daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose programą

TSP-156

Mažvydas Šalkauskas

13. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-159

Mažvydas Šalkauskas

14. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimo Nr. TS-197 „Dėl AB „Panevėžio energija“ 2019–2022 metais planuojamų investicijų Kupiškio šilumos tinklų rajone derinimo“ pakeitimo

TSP-162

Mažvydas Šalkauskas

15. 

Dėl negyvenamųjų patalpų nuomos konkurso organizavimo

TSP-163

Mažvydas Šalkauskas

16. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip Savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo

TSP-152

Mažvydas Šalkauskas

17. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 22 d. sprendimo Nr. TS-199 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžių nustatymo” pakeitimo

TSP-164

Mažvydas Šalkauskas

18. 

Dėl rinkos pataisos koeficiento, taikomo Kupiškio rajono savivaldybės būsto (išskyrus socialinį būstą) nuomos mokesčiui apskaičiuoti, nustatymo

TSP-166

Mažvydas Šalkauskas

19. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būstų nuomos mokesčių dydžių nustatymo

TSP-167

Mažvydas Šalkauskas

20. 

Dėl materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

TSP-172

Mažvydas Šalkauskas

21. 

Dėl 2021 metų valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir lengvatų nustatymo

TSP-151

Reda Totorienė

22. 

Dėl Kupiškio r. Subačiaus vaikų lopšelio-darželio darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-154

Reda Totorienė

23. 

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymo 2020 metų ataskaitos patvirtinimo

TSP-168

Reda Totorienė

24. 

Dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, skaičiaus nustatymo Kupiškio rajono savivaldybės administracijoje

TSP-170

Snieguolė Vairienė

25. 

Dėl priemokos skyrimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai Ingridai Bernatavičienei

TSP-158

Snieguolė Vairienė

26. 

Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2020 metų veiklos ataskaitai

TSP-165

Vilma Mažeikienė

 

Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“