Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Balsavimo rezultatai  

 

 

Savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas I dalis

 

 

Savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas II dalis

 

 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2021 m. rugpjūčio 19 d. 9 val.

nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

  1.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. TS-77 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-230

Raminta Morkūnaitė

2.  

Dėl priedo mokėjimo Dainiui Bardauskui už tarnybos Lietuvos valstybei stažą

TSP-209

Raminta Morkūnaitė

3.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-126 „Dėl atstovų išrinkimo į Lietuvos savivaldybių asociacijos narių suvažiavimą“ pakeitimo

TSP-227

Raminta Morkūnaitė

4.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. TS-80 „Dėl mokinių ir klasių skaičiaus kiekviename klasės sraute, mokinių, ugdomų pagal priešmokyklinio ugdymo programą, skaičiaus ir priešmokyklinio ugdymo grupių skaičiaus Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, jų skyriuose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose 2021–2022 mokslo metais nustatymo“ pakeitimo

TSP-229

Jurgita Trifeldienė

5.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 20 d. sprendimo Nr. TS-177 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos sudarymo“ pakeitimo

TSP-232

Laima Bartulienė

6.  

Dėl Kupiškio socialinių paslaugų centro darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-233

Laima Bartulienė

7.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-22 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-219

Arūnas Valintėlis

8.  

Dėl atstovo į Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupę delegavimo

TSP-228

Arūnas Valintėlis

9.  

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės bendruomenės iniciatyvų, skirtų gyvenamajai aplinkai kurti ir plėsti, projektų idėjų sąrašo patvirtinimo

TSP-235

Arūnas Valintėlis

10.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro įstatų patvirtinimo

TSP-236

Arūnas Valintėlis

11.

Dėl leidimo socialinį būstą nuomotis kaip Savivaldybės būstą rinkos kaina

TSP-214

Mažvydas Šalkauskas

12.

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-215

Mažvydas Šalkauskas

13.

Dėl Savivaldybės turto investavimo ir UAB „Kupiškio vandenys“ įstatinio kapitalo didinimo turtiniu įnašu

TSP-217

Mažvydas Šalkauskas

14.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo Savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-218

Mažvydas Šalkauskas

15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-32 „Dėl Viešame aukcione parduodamo Kupiškio rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-220

Mažvydas Šalkauskas

16.

Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų Kupiškio rajono savivaldybės valdomiems vietinės reikšmės keliams paskirstymo 2021 metais

TSP-221

Mažvydas Šalkauskas

17.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Migonių kaimo bendruomenei

TSP-222

Mažvydas Šalkauskas

18.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybai

TSP-223

Mažvydas Šalkauskas

19.

Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą, esantį Aukštupėnų k., Marių g. 9a (kadastro Nr. 5707/0016;149)

TSP-226

Mažvydas Šalkauskas

20.

Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą, esantį Aukštupėnų k., Marių g. 9c (kadastro Nr. 5707/0016;163)

TSP-237

Mažvydas Šalkauskas

21.

Dėl elektromobilių viešojo įkrovimo paslaugos teikimo

TSP-231

Mažvydas Šalkauskas

22.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono savivaldybės pirminės asmens sveikatos priežiūros centro direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio didinimo dydžio nustatymo

TSP-210

Reda Totorienė

23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės turto investavimo ir viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės savininko kapitalo didinimo

TSP-211

Reda Totorienė

24.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2020 metų biudžeto vykdymo ataskaitų ir Savivaldybės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinių patvirtinimo

TSP-212

Reda Totorienė

25.

Dėl Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių, taikomų įsigyjant verslo liudijimus 2022 metais vykdomai veiklai, sąrašo ir lengvatų patvirtinimo

TSP-213

Reda Totorienė

26.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-93 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės biudžetinių įstaigų vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-234

Reda Totorienė

27.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-216

Reda Totorienė

 

Papildomas klausimas

Dėl kandidatūros teikimo Lietuvos savivaldybių asociacijos apdovanojimui „Auksinės krivūlės riteris“ gauti (TSP-238; Raminta Morkūnaitė)

 

 Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“