Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

 Balsavimo rezultatai  

 

Savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas


 

 

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2021 m. rugsėjo 30 d. 9 val.

nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

1.

Dėl pritarimo projekto „Viešosios turizmo ir poilsio infrastruktūros prie Kupiškio tvenkinio plėtra“ įgyvendinimui

TSP-244

Asta Visockienė

 2.

Dėl Strateginio planavimo Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-258

Asta Visockienė

 3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. TS-17 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-248

Laima Bartulienė

 4.

Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros Kupiškio rajono savivaldybėje organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-249

Laima Bartulienė

 5.

Dėl vidutinės kietojo kuro kainos, taikomos būsto šildymo ir karšto vandens ruošimo išlaidų kompensacijoms skaičiuoti, patvirtinimo

TSP-250

Laima Bartulienė

 6.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centrui

TSP-239

Mažvydas Šalkauskas

 7.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį kaimo bendruomenei „Palėvenys“

TSP-240

Mažvydas Šalkauskas

 8.

Dėl kompiuterinės įrangos perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jos perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-241

Mažvydas Šalkauskas

 9.

Dėl mokyklinio autobuso perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise

TSP-242

Mažvydas Šalkauskas

 10.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. TS-158 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo ir Kupiškio rajono savivaldybės socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-243

Mažvydas Šalkauskas

 11.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. TS-304 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip Kupiškio rajono savivaldybės būsto fondo dalies, nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-245

Mažvydas Šalkauskas

 12.

Dėl Savivaldybės būsto nuomos

TSP-246

Mažvydas Šalkauskas

 13.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo

TSP-247

Mažvydas Šalkauskas

 14.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Kupiškio rajono savivaldybės viešajai bibliotekai

TSP-251

Mažvydas Šalkauskas

 15.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį viešajai įstaigai Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centrui

TSP-252

Mažvydas Šalkauskas

 16.

Dėl nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu Savivaldybės poreikiams ir jo nuomos

TSP-253

Mažvydas Šalkauskas

 17.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Adomynės kaimo bendruomenei

TSP-254

Mažvydas Šalkauskas

 18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 19 d. sprendimo Nr. TS-222 „Dėl prašymo perduoti patikėjimo teise valstybinės žemės sklypą, esantį Aukštupėnų k., Marių g. 9C (kadastro Nr. 5707/0016:163)“ pakeitimo

TSP-255

Mažvydas Šalkauskas

 189.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Juodpėnų jaunimo klubui

TSP-256

Mažvydas Šalkauskas

 20.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. TS-293 „Dėl Kupiškio rajono nuosavybės teise valdomo nekilnojamojo turto, perduodamo savivaldybės įstaigoms valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-257

Mažvydas Šalkauskas

 21.

Dėl gatvės pavadinimo suteikimo

TSP-259

Mažvydas Šalkauskas

 22.

Dėl sutikimo perimti valstybės turtą Savivaldybės nuosavybėn

TSP-261

Mažvydas Šalkauskas

 23.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-260

Reda Totorienė

 24.

Dėl leidimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijai nuomotis tarnybinį automobilį

TSP-262

Reda Totorienė

 

Tarybos sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje »

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“