Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Balsavimo rezultatai  

  

   Savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas


 

  

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2021 m. lapkričio 25 d. 9 val.

nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

 

KLAUSIMAS APTARTI

Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarka

 1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-285

Raminta Morkūnaitė

 2.

Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo

TSP-292

Laima Bartulienė

 3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo

TSP-276

Arūnas Valintėlis

 4.

Dėl projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ veiklos „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“ įgyvendinimo

TSP-278

Arūnas Valintėlis

 5.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

TSP-281

Arūnas Valintėlis

 6.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo

TSP-282

Arūnas Valintėlis

 7.

Dėl ilgalaikio nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

TSP-279

Mažvydas Šalkauskas

 8.

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn

TSP-283

Mažvydas Šalkauskas

 9.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Senojo Subačiaus bendruomenei

TSP-288

Mažvydas Šalkauskas

 10.

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

TSP-289

Mažvydas Šalkauskas

 11.

Dėl 0,4 kV elektros oro linijų pirkimo

TSP-291

Mažvydas Šalkauskas

 12.

Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais

TSP-277

Reda Totorienė

 13.

Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-280

Reda Totorienė

 14.

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

TSP-284

Reda Totorienė

 15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-287

Reda Totorienė

 16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo

TSP-290

Raminta Morkūnaitė

 17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. TS-184 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo

TSP-274

Snieguolė Vairienė

 18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

TSP-275

Snieguolė Vairienė

 19.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio didinimo dydžio nustatymo

TSP-293

Reda Totorienė

 

KLAUSIMAS APTARTI

Dėl teikimo įvykdymo termino pratęsimo

 

Raminta Morkūnaitė

 

Sprendimų projektai »

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“