Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

Balsavimo rezultatai  

  

   Savivaldybės tarybos nuotolinio posėdžio vaizdo įrašas


 

  

Kupiškio rajono savivaldybės tarybos posėdžio,

įvyksiančio 2021 m. lapkričio 25 d. 9 val.

nuotoliniu būdu realiuoju laiku elektroninių ryšių priemonėmis

 

D A R B O T V A R K Ė

 

Eil. Nr.

Antraštė

Projekto Nr.

Pranešėjas

 

KLAUSIMAS APTARTI

Sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarka

 1.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-95 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės narkotikų kontrolės komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-285

Raminta Morkūnaitė

 2.

Dėl socialinių paslaugų kainų nustatymo

TSP-292

Laima Bartulienė

 3.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo komisijos sudarymo

TSP-276

Arūnas Valintėlis

 4.

Dėl projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ veiklos „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“ įgyvendinimo

TSP-278

Arūnas Valintėlis

 5.

Dėl Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro valdymo struktūros ir darbuotojų pareigybių sąrašo patvirtinimo

TSP-281

Arūnas Valintėlis

 6.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro atlygintinai teikiamų paslaugų kainų nustatymo

TSP-282

Arūnas Valintėlis

 7.

Dėl ilgalaikio nematerialiojo ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn ir jo perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

TSP-279

Mažvydas Šalkauskas

 8.

Dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto perėmimo Kupiškio rajono savivaldybės nuosavybėn

TSP-283

Mažvydas Šalkauskas

 9.

Dėl negyvenamųjų patalpų perdavimo pagal panaudos sutartį Senojo Subačiaus bendruomenei

TSP-288

Mažvydas Šalkauskas

 10.

Dėl Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio materialiojo turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

TSP-289

Mažvydas Šalkauskas

 11.

Dėl 0,4 kV elektros oro linijų pirkimo

TSP-291

Mažvydas Šalkauskas

 12.

Dėl didžiausio leistino darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo Kupiškio rajono savivaldybės mokyklose 2021–2022 mokslo metais

TSP-277

Reda Totorienė

 13.

Dėl Kupiškio mokyklos „Varpelis“ darbuotojų pareigybių skaičiaus patvirtinimo

TSP-280

Reda Totorienė

 14.

Dėl skolų pripažinimo beviltiškomis

TSP-284

Reda Totorienė

 15.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 25 d. sprendimo Nr. TS-39 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo

TSP-287

Reda Totorienė

 16.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 30 d. sprendimo Nr. TS-127 „Dėl Kupiškio rajono sveikatos priežiūros įstaigų stebėtojų tarybų sudarymo“ pakeitimo

TSP-290

Raminta Morkūnaitė

 17.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 23 d. sprendimo Nr. TS-184 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ pakeitimo

TSP-274

Snieguolė Vairienė

 18.

Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. TS-88 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo skyrimo“ pakeitimo

TSP-275

Snieguolė Vairienė

 19.

Dėl viešosios įstaigos Kupiškio ligoninės direktoriaus mėnesinio darbo užmokesčio didinimo dydžio nustatymo

TSP-293

Reda Totorienė

 

KLAUSIMAS APTARTI

Dėl teikimo įvykdymo termino pratęsimo

 

Raminta Morkūnaitė

 

Sprendimų projektai »

 

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“