Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus aikštė

Priėmimas į darbą            
Pranešėjų apsauga            
Kupiškio rajonas                 
Seniūnijos                             

Rinkliava už atliekas             

Viešieji pirkimai              
Teisinė pagalba                

Atviri duomenys                

Nuorodos                     

Įveskite pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji

Savivaldybės tarybos posėdžiai

Tarybos posėdis

   

Individualūs balsavimo rezultatai, gauti elektroninėmis priemonėmis »

 


   1. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. birželio 9 d. sprendimo
Nr. TS-140 ,,Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“ pakeitimo.
   2. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2011 m. rugsėjo 15 d. sprendimo
Nr. TS-174 ,,Dėl Administracinės komisijos prie Kupiškio rajono savivaldybės tarybos nuostatų, administracinio teisės pažeidimo protokolo, administracinio nurodymo, nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje formų ir jų pildymo tvarkos aprašų patvirtinimo“ pakeitimo.
    3. Dėl Kupiškio rajono Subačiaus gimnazijos direktorės Janinos Ivanovienės atleidimo iš pareigų.
    4. Dėl Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2012 metų veiklos Kupiškio rajone plano patvirtinimo.
    5. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų 2012 metų siektinų veiklos užduočių patvirtinimo ir kiekybinių, kokybinių veiklos vertinimo rodiklių nustatymo.
    6. Dėl koeficientų Kupiškio rajono savivaldybės viešųjų sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžiui nustatyti patvirtinimo.
    7. Dėl finansinės paramos Marijonai Sinkevičienei skyrimo.
    8. Dėl pritarimo Kupiškio rajono šv. Kazimiero vaikų globos namų direktoriaus
2011 metų veiklos ataskaitai.
    9. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2011 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio tvirtinimo.
    10. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės 2012 metų biudžeto pajamų ir asignavimų padidinimo.
    11. Dėl lėšų skyrimo.
    12. Dėl Palėvenėlės pagrindinės mokyklos asignavimų perskirstymo.
    13. Dėl Subačiaus gimnazijos mokinio krepšelio asignavimų perskirstymo.
    14. Dėl Šepetos Almos Adamkienės pagrindinės mokyklos mokinio krepšelio asignavimų perskirstymo.
    15. Dėl Savivaldybės administracijos asignavimų perskirstymo.
    16. Dėl Kupiškio meno mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.
    17. Dėl Kupiškio rajono Alizavos pagrindinės mokyklos darbuotojų pareigybių skaičiaus.
    18. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. balandžio 16 d. sprendimo
Nr. TS-124 ,,Dėl Kupiškio rajono kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus tarnybinio atlyginimo“ 1 punkto pripažinimo netekusiu galios.
    19. Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifų, mokėjimo terminų ir lengvatų.
    20. Dėl 2012 metų žemės mokesčio lengvatų.
    21. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 22 d. sprendimo
Nr. TS-321 ,,Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo“ pakeitimo.
    22. Dėl Masinių renginių organizavimo Kupiškio rajono viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo.
    23. Dėl Kupiškio rajono plėtros iki 2020 metų strateginio plano priemonių įvykdymo 2011 metais ataskaitos patvirtinimo.
    24. Dėl 2013 metų nekilnojamojo turto mokesčio tarifo nustatymo.
    25. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo
Nr. TS-146 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr.  5705/0002:175), esančio Gikonių kaime, Kupiškio seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo“ papildymo.
    26. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo
Nr. TS-148 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5735/0001:338), esančio Karklynės kaime, Noriūnų seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo“ papildymo.
    27. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2012 m. kovo 29 d. sprendimo
Nr. TS-147 „Dėl žemės sklypo (kadastro Nr. 5757/0006:242), esančio Kalnelio kaime, Šimonių seniūnijoje, detaliojo plano patvirtinimo“ papildymo.
    28. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2003 m. vasario 20 d. sprendimo
Nr. TS-3 „Dėl detaliųjų planų raidos programų“ 2 punkto pripažinimo netekusiu galios.
    29. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės korupcijos prevencijos komisijos 2011 metų veiklos ataskaitos patvirtinimo.
    30. Dėl pritarimo  Kupiškio rajono savivaldybės mero 2011 metų veiklos ataskaitai.
    31. Dėl pritarimo Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2011 metų veiklos ataskaitai.
    32. Dėl Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2011 metų veiklos ataskaitos.

 Sprendimų projektai Teisės aktų projektų informacinė sistemoje  TAPIS »


 


Posėdžio klausimai

 
 

      

ligonių kasa

jaunimo informavimo ir konsultavimo portalą „Žinau viską“